Gazociąg Jamalski z nową, niższą taryfą przesyłu gazu

26 kwietnia 2021, 16:00 Alert
Instalacje Gazociągu Jamalskiego Europol Gaz 1
Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

W związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 kwietnia bieżącego roku. uprawomocniła się decyzja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z 5 czerwca 2020 roku zatwierdzająca spółce EuRoPol GAZ taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego na 2021 rok.

Nowa taryfa wchodzi w życie

Sąd Apelacyjny w Warszawie 28 grudnia przyznał rację prezesowi URE co do ustalonej taryfy na przesył gazu gazociągiem Jamał-Europa na 2021 rok. Wysokość nowej taryfy jest o 15,4 procent niższa niż obowiązująca w 2020 roku.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego dotyczy oddalenia zażalenia na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z czwartego stycznia 2021 roku, umarzającego postępowanie w sprawie odwołania EuRoPol Gazu od decyzji prezesa URE w sprawie zatwierdzenia taryfy na 2021 rok.

EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa. Decyzją URE, operatorem gazociągu jest Gaz-System, który może dysponować 90 procentami przepustowości gazociągu. EuRoPol Gaz posiada koncesje na przesył gazu obowiązującą do 31 grudnia 2025 roku.

URE/Mariusz Marszałkowski

Czy Świnoujście rzuci wyzwanie niemieckiemu portowi? Nord Stream 2 i Baltic Pipe w tle