Polska rozmawia z Niemcami o reformie handlu CO2

14 września 2020, 17:15 Alert
Polska Niemcy Unia Europejska
Fot. BiznesAlert.pl

Europejska polityka klimatyczna i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie spotkania ministra klimatu Michała Kurtyki z Jochenem Flasbarthem, sekretarzem stanu w federalnym ministerstwie ochrony środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Niemiec. Rozmowy odbyły się 11 września 2020 roku w Warszawie. Polski minister podkreślił, że podwyższając cel redukcji CO2, warto rozważyć reformę EU ETS.

Możliwość wdrożenia

Ministerstwo podaje, że Polska wyraziła zrozumienie dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku jako wspólnego dla UE, jednocześnie zaznaczając, że z racji punktu startu naszego kraju w dążeniu do jego realizacji, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia. – Akceptując ambitne plany, konieczne jest upewnienie się, że są one faktycznie możliwe do wdrożenia – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka.

Kurtyka podkreślił, że podwyższając cel redukcji CO2, warto rozważyć reformę EU ETS – tak by zanieczyszczające państwa płaciły za swoje emisje, a pozyskane w ten sposób środki były przeznaczane na finansowanie nowych projektów, mających na celu ograniczanie emisji.

W trakcie rozmów zostały poruszone kwestie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. – Różnice między państwami członkowskimi pod względem wysiłków niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej są nadal ogromne. Skuteczna transformacja energetyczno-klimatyczna wymaga akceptacji społecznej – podkreślał minister.

Ministerstwo zaznacza, że nawiązując do obecnej sytuacji dotyczącej kryzysu pandemii i konieczności ożywienia gospodarek, omówione zostały też kwestie uzupełnienia się głównych priorytetów rewitalizacyjnych czyli zielonej transformacji i cyfryzacji. Aktualna sytuacja kryzysowa, o ile zarządzana w odpowiedni sposób, powinna zmienić nasze modele biznesowe i wzorce konsumpcji, tym samym pozytywnie wpływając na kwestie środowiskowe.

Ministerstwo klimatu/Jędrzej Stachura

Wróbel: Cel neutralności klimatycznej jest odległy, ale plan do 2030 roku to konkrety (ANALIZA)