TAG: Reforma handlu CO2

Polska i Hiszpania zareagowały na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 postulatem ustalenia limitów handlowych w celu walki ze spekulacją.
Francja i Hiszpania przekonały Grecję, Rumunię i Czechy do podpisania stanowiska w sprawie odpowiedzi na kryzys wywołany rekordowymi cenami […]
Polski sektor elektroenergetyczny jest zjednoczony wokół postulatów rewizji pakietu regulacji Fit for 55 przedstawionego przez Komisję […]
Polska Grupa Energetyczna tłumaczyła swe racje w dyskusji o pakiecie regulacji unijnych Fit for 55. Polacy chcą zostawić sobie więcej środków […]
Komisarz ds. energii Unii Europejskiej tłumaczy, że dalszy wysiłek na rzecz walki z emisją CO2, ale także metanu, ma dać oszczędności do […]
Tobiasz Adamczewski z Forum Energii pisze o emisjach CO2, które będą najważniejszym narzędziem realizacji celu 55 procent redukcji do 2030 roku […]
Były wiceminister aktywów państwowych z Solidarnej Polski Janusz Kowalski uważa, że unijne regulacje klimatyczne będą skutkować podwyżkami […]
Polska musi przedstawiać konstruktywne propozycje w Brukseli, Berlinie i Sofii tak, abyśmy mogli razem z innymi krajami zaproponować reformę na […]
Na szczycie UE poświęconym klimatowi dyskutowano o reformie systemu EU ETS, która ma iść w kierunku objęcia systemem handlu emisjami nowych […]
Polska jest narażona na import produktów o wysokim śladzie węglowym znacznie bardziej, niż inne kraje Unii Europejskiej – pisze Marcin […]
Gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, który po raz kolejny obserwujemy w ciągu ostatnich dni jest sytuacją tyleż niepokojącą, […]
Komisja Europejska podęła decyzję o zdjęciu z rynku 378 mln uprawień do emisji CO2. Wynika ona z faktu, iż łączna pula uprawień zwiększyła […]
Cała energetyka konwencjonalna może zamienić się w żywe trupy, które długoterminowo będzie animować tylko skomplikowana sztuka nekromancji […]
Polska domaga się reformy systemu handlu uprawnieniami EU ETS w celu pozyskania większych środków na transformację energetyczną. Były prezes […]
– Uważamy, że zwiększenie celu klimatycznego Unii Europejskiej na 2030 r. nie powinno być ustalane bez uwzględnienia specyficznych […]
Dyskusja o zmianach w handlu emisjami CO2 jest w praktyce elementem dyskusji o zmianie celu redukcyjnego na 2030 rok. Dlatego już teraz […]
Wiadomo, jak Polska chce zmienić unijny system handlu emisjami CO2 obarczający ich kosztami energetykę. Nieoficjalny dokument opisuje polską […]
Polska delegacja na Radzie Unii Europejskiej zaproponuje w piątek zmiany systemu handlu emisjami EU ETS. Z informacji portalu CarbonPulse wynika, […]
Europejska polityka klimatyczna i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie spotkania ministra […]
Minister środowiska Michał Woś wystąpił na konferencji pt. Europejski Zielony Ład a interes Polski z propozycją stworzenia polskiego systemu […]
Usunięcie ministerstwa energii nie zakończyło sporów politycznych o energetykę. Mogą się przenieść z poziomu międzyresortowego do wewnątrz […]
Senat czeski przyjął rezolucję wzywającą rząd w Pradze do renegocjacji warunków systemu handlu emisjami CO2 EU ETS. Wiceminister aktywów […]
– Każdy kryzys jest również szansą – okazją do zaczęcia pewnych spraw od nowa, inaczej, odważniej. Wykorzystajmy, także jako Polska, […]
Według analityków i ekspertów pandemia koronawirusa przyniesie światu głęboki kryzys. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że globalna […]
Po epidemii koronawirusa jest niemal pewne, że będziemy zmagać się z recesją gospodarczą. Jaką rolą w takich warunkach odegra Europejski […]
NSZZ „Solidarność” domaga się od Komisji Europejskiej bezzwłocznego zawieszenia funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do […]
Idą ciężkie czasy. Koronawirus sparaliżował gospodarki, czego skutki mogą być odczuwalne już teraz. Rządy szukają impulsu, który […]
Solidarność zamierza zawnioskować do Komisji Europejskiej w przyszłym tygodniu o zawieszenie systemu handlu emisjami EU ETS w celu ochrony […]
W przypadku utrzymywania się trudnej sytuacji gospodarczej rząd RP będzie proponował KE wprowadzenie doraźnych rozwiązań mogących wpłynąć […]
Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zapowiedział interwencję w Komisji Europejskiej w celu zawieszenia systemu handlu emisjami CO2 na […]
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski mówi o konieczności wyłączenia Polski z systemu handlu emisjami CO2 w Unii Europejskiej.
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski zaproponował na jednym z portali społecznościowych reformę systemu handlu emisjami CO2 w celu […]
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski chce reformy systemu handlu emisjami CO2 w celu ulżenia gospodarkom dotkniętym przez epidemię […]