Polska i Rumunia rozmawiają o reformie EU ETS w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę

4 marca 2022, 10:00 Alert

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz leśnictwo to główne tematy rozmów w ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych. W konsultacjach brał udział pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka oraz główny geolog kraju, podsekretarz stanu Piotr Dziadzio. – Ceny uprawnień do emisji przekładają się na wysokie ceny energii. W części państw nie jest to może główny czynnik, jednak w Polsce cena uprawnienia do emisji stanowi w tym momencie główną składową kosztu produkcji energii elektrycznej – mówi.

Polska i Rumunia w obliczu zagrożeń z Rosji

– Zarówno Polska, jak i Rumunia stoją w obliczu fundamentalnych zmian w zakresie transformacji energetycznej i koniecznością zbudowania nowego systemu energetycznego w ciągu najbliższych lat. W obecnej sytuacji geopolitycznej i wojny na Ukrainie nie ma zgody na jakiekolwiek debaty i intensyfikację działań w zakresie pakietu Fit for 55. Uważamy, że wymaga on ponownej weryfikacji w obliczu zagrożeń z jakimi mamy teraz do czynienia – powiedział wiceminister Dziadzio.

Główny geolog kraju zwrócił także uwagę, że rosyjska inwazja na Ukrainę może doprowadzić do zaostrzenia kryzysu związanego z cenami energii.

– W tej sytuacji musimy w naszych działaniach pójść dalej, niż propozycje zawarte w „toolbox” przedstawionym przez Komisję Europejską. Powinniśmy umożliwić państwom członkowskim większą elastyczność w zakresie rekompensat cen energii – nie tylko dla najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych, lecz także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokie ceny energii to także kwestia wysokich cen uprawnień do emisji, która jest przez nas podnoszona od ponad roku, czyli momentu kiedy ceny te zaczęły drastycznie rosnąć. Ceny uprawnień do emisji przekładają się na wysokie ceny energii. W części państw nie jest to może główny czynnik, jednak w Polsce cena uprawnienia do emisji stanowi w tym momencie główną składową kosztu produkcji energii elektrycznej – mówił Piotr Dziadzio.

– Ta wojna pokazała nam też jak ważna jest niezależność energetyczna. Kluczowa na dzisiaj i na przyszłość jest pełna synchronizacja systemu ukraińskiego z systemem europejskim. Musimy zrobić wszystko, by ten projekt poparły wszystkie państwa strony tego projektu, w tym państwa spoza Unii – dodał wiceminister Edward Siarka.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Putin już przegrał Ukrainę. Czy przegra też Rosję?