Instytut Reform: Budowa europejskiego systemu energetycznego wymaga zmian w prawie

7 lipca 2022, 07:20 Energetyka

Instytut Reform przedstawił raport o REPowerEU i transformacji energetycznej w Polsce. Zdaniem autorów, dalsze przyspieszenie przebudowy polskiego oraz europejskiego systemu energetycznego wymaga w pierwszej kolejności stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla zeroemisyjnych technologii, w tym odblokowania barier administracyjnych oraz eliminacji luk w prawie, które opóźniają zielone inwestycje.

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Plan REPowerEU zakłada dodatkowe przyspieszenie tempa transformacji energetycznej opartej na OZE oraz poprawie efektywności energetycznej względem wyjściowych propozycji w ramach pakietu Fit for 55. Jest to konieczne, by szybko uniezależnić się od importu gazu z Rosji przy poszanowaniu celu 55-procentowej redukcji emisji do 2030 roku. Odejście od traktowania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel dzięki bodźcom generowanym przez opłaty za emisje, zwiększa rolę zmian regulacyjnych odblokowujących potencjał OZE oraz pozwalających na przejście bezpośrednio od węgla do zeroemisyjnych źródeł, zgodnie z logiką coal to green.

Autorzy nowego raportu Instytutu Reform „REPowerEU: nowy impuls dla krajowych reform wspierających transformację?” podkreślają, że dalsze przyspieszenie przebudowy polskiego oraz europejskiego systemu energetycznego wymaga w pierwszej kolejności stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla zeroemisyjnych technologii, w tym odblokowania barier administracyjnych oraz eliminacji luk w prawie, które opóźniają zielone inwestycje. Obecnie planowane reformy zawarte w KPO są niewystarczające, by w pełni wykorzystać potencjał poprawy bezpieczeństwa energetycznego zgodnie z założeniami planu REPowerEU. Raport omawia kluczowe zmiany otoczenia regulacyjnego planowane obecnie oraz brakujące inicjatywy, które powinny zostać uwzględnione przy aktualizacji KPO, KPEiK oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Szczególnie istotną rolę odgrywa tu odblokowanie inwestycji w zieloną elektryfikację, co wymaga strategicznego podejścia do przyspieszenia zarówno rozbudowy oraz integracji OZE w systemie energetycznym, jak i elektryfikacji w budynkach, przemyśle oraz transporcie – zaznaczają eksperci.

Raport można znaleźć tutaj.

Źródło: Instytut Reform

Buzek: Jest większość za walką ze spekulacją w polityce klimatycznej