URE: Polska odnotowała rekord produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2022 roku

11 maja 2023, 16:15 Alert

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że Polska odnotowała rekord produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ten wynik to głównie zasługa zmiany definicji małych instalacji. W dalszym ciągu największą popularnością cieszy się fotowoltaika.

Żarówki. Fot. Pixabay
Żarówki. Fot. Pixabay

Urzęd Regulacji Energetyki (URE) opublikował doroczny raport dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE. W 2022 roku Polska odnotowała rekordowy wzrost liczby wytwórców oraz instalacji, jednak na te wyniki w dużej mierze wpłynęła zmiana definicji małych instalacji. Największą popularnością niezmiennie cieszy się fotowoltaika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Do końca 2021 roku do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW – czytamy w komunikacie URE.

W ciągu całego minionego roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach wzrosła z 1292 do 2448, czyli o blisko 90 procent. Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się o 2327 jednostek, z 1932 do 4259, co oznacza wzrost o 120 procent. Ponad 70 procent z tego (3056) stanowią instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

Znacząco wzrosła również całkowita moc małych instalacji: z 1 GW do ponad 3 GW, a w konsekwencji także ilość wyprodukowanej przez nie energii: z 532 GWh do 6,7 TWh. Najwięcej energii pochodziło z elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69 procent całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE.

Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co stanowiło około 20 procent energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 roku. Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6-procentowym udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (cztery procent). Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają instalacje biomasowe, które wytworzyły zaledwie 0,11 procent całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE.

Urząd Regulacji Energetyki od 2016 roku opracowuje i publikuje raporty na temat wytwarzania energii w małych instalacjach OZE. W ciągu minionych ośmiu lat liczba wytwórców energii w instalacjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie, z około 400 do ponad 2400 podmiotów, a ilość produkowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie.

Cały raport można znaleźć tutaj.

Urząd Regulacji Energetyki / Jędrzej Stachura

PKEE: Polacy wiedzą o programach wsparcia związanych z energią elektryczną