Polska zabiega o utrzymanie finansowania unijnego infrastruktury gazowej

12 maja 2020, 08:15 Alert
Spawanie gazociągu. Fot. Flickr
Spawanie gazociągu. Fot. Flickr

Polska zabiega w ramach prac nad funduszami z budżetu UE na lata 2021-2027, aby z tych środków nadal były finansowane inwestycje w infrastrukturę gazową. Kierownictwo ministerstwa funduszy i polityki regionalnej przeprowadziło cykl rozmów na ten temat z posłami do Parlamentu Europejskiego różnych frakcji.

Polska lobbuje w Parlamencie Europejskim

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podkreśliła, że obecnie trwa trilog, czyli negocjacje między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, w sprawie nowego rozdania funduszy UE. – Przekonujemy europosłów, biorących udział w pracach nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej, o potrzebie wsparcia rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce. Chcemy utrzymać korzystny dla Polski kompromis, który wypracowaliśmy w Radzie Unii Europejskiej – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do tej pory minister Małgorzata Jarosińska i wiceminister Grzegorz Puda rozmawiali z posłem Krzysztofem Hetmanem z Europejskiej Partii Ludowej (EPP) oraz poseł Constanze Krehl z Grupy Socjalistów i Demokratów (S&D). 11 maja wiceminister Grzegorz Puda spotkał się online z Dacianem Ciolosem, szefem frakcji Renew Europe.

Utrzymać stanowisko z 2019 roku

Aktualnie trwają negocjacje pakietu legislacyjnego dla polityki spójności, w tym projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (EFRR). – Dla Polski najważniejszą kwestią jest zakres wsparcia z EFRR i objęcie nim finansowania infrastruktury gazowej. Zależy nam na utrzymaniu korzystnych zapisów w kwestii gazowej, jakie udało się wprowadzić w stanowisku Rady UE w lutym 2019 roku – przekonuje ministerstwo.

Ponadto trwają również negocjacje projektu rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund). Rada UE i Parlament Europejski pracują nad swymi stanowiskami w tej sprawie..

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Bartłomiej Sawicki

Komisja może zatrzymać dofinansowanie gazociągów, które nie będą zielone