Polskie Elektrownie Jądrowe składają wniosek o ocenę systemów bezpieczeństwa reaktora z USA

13 marca 2023, 15:15 Alert

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła wniosek o ocenę systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Teraz poczekają na opinię  prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), który oceni rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse.

Elektrownia Vogtle od Westinghouse. Fot. Wikimedia Commons.
Elektrownia Vogtle od Westinghouse. Fot. Wikimedia Commons.

– Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu ma dla spółki kluczowe znaczenie. Dlatego też prowadzimy stały dialog z Państwową Agencją Atomistyki, która pełni rolę regulatora w zakresie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia prezesa PAA, którą uzyskamy w toku podjętego procesu pomoże nam dostosować proponowane rozwiązania techniczne i biznesowe, tak aby zagwarantować najwyższe możliwe standardy niezawodności działania planowanej elektrowni – podkreślił Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

W toku opiniowania prezes PAA może wskazać, które z rozwiązań zaplanowanych przez inwestora będą wymagać przeprowadzenia dodatkowych analiz, aby były one zgodne z polskim prawem. Zweryfikowana zostanie również zgodność metodyki zaproponowanej przez PEJ z wymaganiami nałożonymi przez ustawę prawo atomowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego. Oba te dokumenty przedstawiają regulacje, które należy uwzględnić w trakcie określania klasy bezpieczeństwa danego systemu, elementu konstrukcji oraz wyposażenia obiektu jądrowego – podają Polskie Elektrownie Jądrowe.

Klasyfikacja bezpieczeństwa służy identyfikacji systemów oraz urządzeń, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego. Określa również wymogi jakościowe stawiane im podczas projektowania, produkcji, testowania oraz nadzoru w całym cyklu życia obiektu jądrowego.

Dla każdego z systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego określona jest odpowiednia klasa bezpieczeństwa. Jest ona uzależniona od stopnia znaczenia tych systemów dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej elektrowni jądrowej. Każdą klasę cechują konkretne wymagania jakościowe dotyczące m.in. niezawodności oraz wytrzymałości poszczególnych urządzeń. Im wyższa jest klasa bezpieczeństwa, tym bardziej rygorystyczne są warunki stawiane zakwalifikowanym do niej elementom. Uzyskana opinia prezesa PAA pomoże zidentyfikować obszary planowanych rozwiązań, które wymagają przeprowadzenia dalszych prac oraz zmian, w celu zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – czytamy w komunikacie PEJ.

We wrześniu 2022 roku spółka PEJ złożyła do prezesa PAA wniosek o uzyskanie ogólnej opinii dla zaproponowanego zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa projektowanych elektrowni jądrowych, który jest obecnie analizowany.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Jędrzej Stachura

Budowa atomu na Pomorzu rozwinie tamtejszą sieć kolejową