Ponad 10 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę gazu

25 maja 2015, 09:22 Alert

(CIRE)

Do końca I kw. 2015 r. z prawa zmiany sprzedawcy gazu ziemnego skorzystało ponad 10 tys. odbiorców – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Z prezentowanych przez URE danych pozyskanych na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez Gaz-System oraz Polską Spółkę Gazownictwa wynika, że na koniec I kw. 2015 r. odnotowano 10 392 zmian sprzedawcy gazu. Do końca ubiegłego roku takich zmian było nieco ponad 7 tys., a latach 2011-2013 łączna liczba odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy gazu wyniosła tylko 429. Najwięcej zmian sprzedawców (9345) odnotowano wśród odbiorców korzystających z taryf W1-4.

Według URE wysoka dynamika zmian sprzedawców gazu to głównie efekt intensyfikacji kampanii reklamowych prowadzonych przez niektórych sprzedawców oraz stopniowego wchodzenia na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

Jednocześnie Urząd podkreśla, ze istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest ilość podpisanych tzw. umów ramowych, które określą warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz współpracy między nimi. Z końcem I kw. 2015 r. 86 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 51 posiadało również umowy z OSD – wynika z danych URE.