Rośnie zużycie paliw płynnych w Polsce

22 sierpnia 2019, 09:15 Alert
Stacja benzynowa

Zużycie trzech głównych gatunków paliw, czyli benzyny, oleju napędowego i LPG, wzrosło w pierwszej połowie tego roku o 3 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy rok wcześniej przekraczając 15,6 mln metrów sześciennych – wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Dane POPiHN

Rok wcześniej w tym samym okresie konsumpcja trzech głównych gatunków paliw przekroczyła 15,1 mln metrów sześciennych. „Gospodarka polska rozwijała się w pierwszej połowie 2019 r. w dobrym tempie, co przekładało się na wzrost zapotrzebowania na paliwa transportowe. Dodatkowo rosła ilość pojazdów poruszających się po polskich drogach, a nielegalny rynek handlu paliwami był skutecznie utrzymywany w ryzach” – napisano w komentarzu POPiHN. „W pierwszej połowie 2019 r. wzrost popytu na paliwa w kraju został zaspokojony głównie większą od ubiegłorocznej produkcją krajową oraz uzupełniająco importem, co przede wszystkim dotyczyło oleju napędowego. Czynnikiem nieco hamującym wzrost konsumpcji paliw były rosnące ich ceny. Zjawisko to było niwelowane przez wzrost zamożności społeczeństwa” – dodano.

Jak informuje POPiHN konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o 4 proc. i tym samym powiększyła o 1 punkt procentowy dynamikę wzrostu z pierwszego kwartału 2019 r. Oficjalny import benzyn zmalał o 19 proc., a jego udział w krajowym rynku benzyn wyniósł jedynie 9 proc. Kierowcy kupili 3,1 mln metrów sześciennych tego gatunku paliwa – o 112 tys. metrów sześciennych więcej, niż w pierwszym półroczu 2018 r. POPiHN podaje, że w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. wzrósł też rynek gazu płynnego LPG, ale w stopniu nieco niższym, niż rynek benzyn silnikowych. Zapotrzebowanie na ten alternatywny dla benzyn produkt było o 3 proc. wyższe niż przed rokiem i wyniosło 2,5 mln metrów sześciennych.

Rynek paliwa lotniczego JET nadal w Polsce rośnie. W omawianym okresie sprzedano go o 8 proc. więcej niż przed rokiem. Paliwo JET z importu stanowiło jedynie 2 proc. konsumpcji krajowej, a to – w stosunku do stanu z roku poprzedniego – oznacza spadek o 3 punkty procentowe.

Polska Agencja Prasowa

POPiHN: Konsumpcja paliw płynnych wzrosła o 3 procent w zeszłym roku