TAG: POPiHN

– Ustawa o sankcjach za atak Rosji na Ukrainę czeka na podpis prezydenta. Zakłada między innymi embargo na dostawy węgla, ale już nie LPG […]
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego obchodzi 25-lecie działalności. POPiHN reprezentuje największe przedsiębiorstwa sektora […]
Liczba działających w Polsce stacji paliwowych zwiększyła się na koniec września tego roku o 42 obiekty i wynosiła 7 807 – wynika z […]
Zużycie trzech głównych gatunków paliw, czyli benzyny, oleju napędowego i LPG, wzrosło w pierwszej połowie tego roku o 3 proc. w porównaniu […]
Lotos na koniec czerwca tego roku miał 493 stacje paliw wobec 495 na koniec zeszłego roku – podał POPiHN.
Konsumpcja paliw płynnych w 2018 r. wzrosła o 3 proc., a rynek dla paliw samochodowych wzrósł o 2,6 proc. – wynika z zaprezentowanego w […]
Odpowiednia infrastruktura oraz nowe kierunki importu ropy i gazu umożliwiają osiągnięcie suwerenności surowcowej, a to jeden z elementów […]
Na konferencji „Bezpieczeństwo surowcowe Polski” w Centrum Bankowo-Finansowym”Nowy Świat” odbył się panel poświęcony zmianom na rynku […]
Zużycie trzech głównych gatunków paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) po trzech kwartałach 2018 r. wzrosło o 3 proc. w stosunku do takiego […]
Mimo rozwoju elektromobilności przyszłość sektora rafineryjno-paliwowego nie jest zagrożona. Jednak stoją przed nim nowe wyzwania – […]
Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper95 w ciągu 7 miesięcy 2018 roku spadła o 20,2 proc. wobec średniej z 2017 roku i wyniosła 0,11 zł na […]
Zużycie trzech głównych gatunków paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) po 3 miesiącach 2018 r. wzrosło o 5 proc. rdr i wyniosło 7.184 tys. m […]
Liczba działających w Polsce stacji paliwowych spadła na koniec grudnia ubiegłego roku do 6643 wobec 6803 na koniec grudnia 2016 r. – […]
– Rok 2017 był dla nas przełomowy w walce z szarą strefą w paliwach. Wzrost popytu mógł nas przerosnąć technicznie. Tak się nie […]
Scenariusz bazowy dla polskiego rynku paliw zakłada wzrost popytu na paliwa w najbliższych latach, który w 2025 roku może osiągnąć 36-37 mln m […]
Po trzech kwartałach br. konsumpcja paliw w Polsce była o 12 proc. wyższa niż w trzech kwartałach 2016 r . – podała w piątek Polska […]
Liczba działających w Polsce stacji paliwowych spadła na koniec września tego roku do 6624 z 6803, jakie funkcjonowały na koniec grudnia roku […]
Lotos na koniec I półrocza miał 485 stacji paliw wobec 487 na koniec 2016 roku – podał POPiHN.
1 sierpnia 2016 wszedł w życie „pakiet paliwowy” czyli nowelizacja przepisów eliminująca szereg luk w przepisach VAT, akcyzowych i […]
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zebrała pierwsze szacunkowe informacje statystyczne po okresie wprowadzenia w życie przepisów […]
– Mamy do czynienia z dwoma pakietami. Pierwszy tzw. paliwowy, który wszedł w życie 1 sierpnia. Drugi to tzw. energetyczny, który […]
(Polska Agencja Prasowa) Realne jest szybkie ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej o ok. 30 proc., co zwiększyłoby wpływy do budżetu o […]
(Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego) Wzrost gospodarczy w Polsce oraz korzystne dla klientów ceny paliw to główne powody, dzięki […]
OŚWIADCZENIE W związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji, dotyczącej przeprowadzenia na terenie województw łódzkiego […]
– Odnotowaliśmy w branży kilka sukcesów w minionym roku. Borykamy się też z problemami. Największym z nich jest systematyczny wzrost […]
– Jak długo mniejsi operatorzy wytrzymają konkurencję z szarą strefą? Duża część przedsiębiorców niezależnych zajmuje się importem […]