Porażka Rosjan i Norwegów na Morzu Ochockim

29 września 2016, 09:00 Alert

Jak podaje dziennik Wiedomosti, rosyjski Rosnieft i norweski Statoil nie znalazły ropy naftowej podczas poszukiwań na szelfie Morza Ochockiego.

Odwierty Lisyansky i Magadan-1, które według rozmówców dziennika były ulokowane w najbardziej perspektywicznych miejscach, nie przyniosły satysfakcjonujących wyników, co może oznaczać, że całe złoże jest mało atrakcyjne. Przedstawiciele Rosnieftu przekonują jednak, że surowiec może się pojawić w kolejnych odwiertach.

Na mocy porozumienia z 2012 roku Rosnieft i Statoil współpracują przy wydobyciu na Morzu Ochockim. Statoil ma 33,33 procent akcji projektu, ale pokrywa wszystkie koszty inwestycji. Według Aleksandra Żarowa z Rosnieftu partnerzy zagraniczni firmy chcą powrócić do poszukiwań w ramach projektu dopiero pod koniec dekady. Trzeci odwiert na opisywanym złożu został zaplanowany na 2019 rok, co według Walerija Nesterowa ze Sbierbanku wskazuje na rozczarowanie.

Wiedomosti/Wojciech Jakóbik