Poznań grupowo kupi gaz, jako pierwszy w Polsce

26 listopada 2014, 12:06 Energetyka

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny podpisał umowę na kompleksową dostawę gazu dla grupy zakupowej stworzonej z inicjatywy Miasta. Na 2015 rok gaz do ogrzewania budynków kupią wspólnie poznańskie przedszkola, szkoły, siedziby Urzędu Miasta czy ogród zoologiczny.

Poznań, opierając się na doświadczeniu w przeprowadzeniu grupowego zakupu energii elektrycznej, jako pierwsza w Polsce gmina podjęła działania w celu utworzenia grupy zakupowej gazu. Przeprowadzono cały pionierski proces przygotowania dokumentów przetargowych, inwentaryzację punktów poboru gazu oraz powołano grupę jednostek miejskich. W skład grupy zakupowej wchodzi blisko 150 jednostek podległych Miastu Poznań, które wykorzystują gaz dla celów grzewczych w taryfach W4, W5 i W6. Łączny wolumen gazu dla grupy oszacowano w wysokości ok. 59 500 MWh (tj. ok. 5,5 mln m3). W dniu 30 września 2014 r. uruchomiono postępowanie przetargowe na grupowy zakupu gazu na rok 2015, a termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 listopada 2014r.

W dniu 20 listopada 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano ofertę spółki DUON Marketing and Trading S. A. z siedzibą w Gdańsku o wartości ok. 12,2 mln zł brutto. Wybrana oferta jest korzystniejsza od dotychczasowych umów z PGNiG S.A. o około 200 tys. zł co stanowi niespełna 2% oszczędności. Przewidywany jest jeszcze wzrost tych oszczędności o kilka procent z tytułu wzrostu cen taryfowych spółki PGNiG na rok 2015, które zostaną zatwierdzone i ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki prawdopodobnie w przyszłym miesiącu.

Źródło: Poznan.pl