Prezes URE ogłasza pierwszą z czterech tegorocznych aukcji na premię kogeneracyjną

14 stycznia 2022, 13:15 Alert
Urząd Regulacji Energetyki Wikipedia
Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwszą z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power). Sesja dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji potrwa od pierwszego do trzeciego marca 2021 roku.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że wsparcie może osiągnąć maksymalną możliwą do rozdysponowania w bieżącym roku wartość, tj. 5,5 mld złotych. Premią może zostać objęta sprzedaż 28,6 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na 2022 rok w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska jak i niewykorzystaną pulę z rozporządzenia obowiązującego w 2021 roku, do czego zobowiązuje prezesa URE ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 320,27 zł/MWh i jest o blisko 100 procent wyższa niż w roku ubiegłym.

URE podaje, że sesja aukcji ACHP/1/2022 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi we wtorek pierwszego marca o godzinie 8.15, a zamknięcie w czwartek trzeciego marca o godzinie 16.15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez ministra energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej – czytamy.

Ogłoszenie o aukcji można znaleźć tutaj. Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na ten rok zostały przewidziane jeszcze trzy aukcje. Prezes URE ogłosi wyniki w serwisie internetowym urzędu, niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

URE ogłosił wyniki aukcji głównej rynku mocy