Prezydent podpisał ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych i obniżce podatku VAT na gaz

27 stycznia 2022, 10:15 Alert

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawę obniżającą VAT m.in. na gaz od pierwszego lutego do 31 lipca 2022 roku – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu online z dziennikarzami. Fot. Wojciech Jakóbik

Ustawy z podpisem prezydenta

Głównym celem ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

Ustawa między innymi rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 roku, o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szkoły, żłobki, przedszkola, jednostki pomocy społecznej, noclegownie, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe w zakresie działalności pożytku publicznego).

Ponadto ustawa „zamraża” ceny i stawki taryfowe gazu w 2022 roku. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Jest to cena maksymalna, co oznacza że odbiorcy którzy zawarli wcześniej umowę z dostawcą, w które są niższe ceny, będą nadal korzystali z tych cen do zakończenia zawartej umowy.

Druga z podpisanych przez prezydenta ustaw obniża stawki podatku od towaru i usług na niektóre towary, w tym między innymi na gaz. Tym samym podatek VAT na gaz ziemny został obniżony do 0 procent. Podatek za energię elektryczną oraz energię cieplną został obniżony do pięciu procent, zaś stawka podatku VAT na benzynę  oraz olej napędowy została obniżona do ośmiu procent.

Ustawa o ochronie odbiorców paliw gazowych wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu, zaś ustawa o obniżce podatku VAT będzie obowiązywać od pierwszego lutego 2022 roku.

Kancelaria Prezydenta/Aleksander Tretyn

Sejm uchwalił ustawę, która ma chronić odbiorców gazu