Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie dochodów utraconych na rzecz elektrowni wiatrowych

7 stycznia 2022, 18:00 Alert
Farma wiatrowa Szymankowo. Fot. Polenergia
Farma wiatrowa Szymankowo. Fot. Polenergia

4 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 roku o rekompensatach dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Ustawa o rekompensacie dla gmin podpisana

Ustawa ma na celu zrekompensowanie gminom dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Maksymalna wysokość rekompensaty dla danej gminy będzie stanowić wartość utraconych dochodów w 2018 roku rozumianą jako różnica między kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rekompensata zostanie wypłacona z budżetu państwa na rachunek budżetu gmin na wniosek gminy.

Kancelaria Prezydenta/Aleksander Tretyn