Prezydent, premier i minister aktywów państwowych bronią węgla na Barbórkach

2 grudnia 2019, 06:00 Energetyka

Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zgodnie bronili węgla podczas uroczystości barbórkowych w ten weekend.

Prezydent RP odznacza górnika. Fot. PGE GiEK
Prezydent RP odznacza górnika. Fot. PGE GiEK

Premier: Górnictwo daje niskie ceny energii

Polskie górnictwo, to bezpieczeństwo przede wszystkim energetyczne; niskie ceny. Dzisiaj Polska ma w Europie jedne z najniższych cen energii właśnie również dzięki polskiemu górnictwu – mówił w sobotę podczas uroczystej akademii barbórkowej na Śląsku premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że górnicy zawsze dbali o Polskę. „Mało jest zresztą zawodów – może tylko dwa – tak bardzo związanych z polską ziemią jak górnicy i rolnicy. Górnicy pod ziemią i rolnicy, którzy dbają o polską ziemię” – powiedział.

Morawiecki zwrócił uwagę, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmienia warunki w Polsce. „I my używając siły państwa polskiego, ale jednocześnie chcąc przecież dalej być jak najbardziej częścią UE, musimy dopasowywać do tego naszą politykę „.

„Unowocześnienie górnictwa pozwoli zachować jego model wobec żądań Unii Europejskiej (…) Transformacja, która się tutaj dokonuje musi uwzględniać wielki potencjał inżynieryjny, projektowy, techniczny, górniczy, technologiczny” – mówił premier, dodając, że praca górników jest świadectwem umiejętności łączenia przeszłości z nowoczesnością.

„Wszyscy chcemy tej nowoczesności z jednej strony, żeby nasze kopalnie pracowały jak najbezpieczniej, ale z drugiej strony, żeby były jak najefektywniejsze. To jest też potrzebne, żebyśmy obronili model naszego górnictwa wobec żądań Unii Europejskiej. Musimy połączyć nasze zdolności zarządzania górnictwem, energetyką z nowoczesnymi trendami przyszłości” – wskazywał.
Podkreślił też, że „nie ma lepszego miejsca do takiego połączenia niż Śląsk”.

„Dlatego (…) walczymy w Brukseli o jak najlepsze warunki dla polskiego górnictwa. Bo polskie górnictwo to bezpieczeństwo przede wszystkim energetyczne, to niskie ceny. Dzisiaj Polska ma w Europie jedne z najniższych cen energii właśnie również dzięki polskiemu górnictwu. Dziękujemy polskim górnikom za to” – dodał szef rządu.

„Chylę czoła przed wszystkimi górnikami, którzy ten wielki trud, poświecenie od wielu lat wykonują dla dobra Polski (…) To wysiłek trudny do porównania z czymkolwiek innym (…) „Chcę też powiedzieć, że polski rząd zrobi wszystko, żeby w tych trudnych czasach, gdzie regulacje europejskie zmuszają do zmian,(…) będziemy wypracowywać rozwiązania, które pozwolą utrzymać wielki potencjał Śląska” – podkreślił premier.

„W takich wysiłkach niech prowadzi nas św. Barbara, niech Pan Bóg czuwa nad waszym górniczym trudem. Szczęść Boże” – podsumował Morawiecki.

Prezydent mówi o nowych technologiach węglowych

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, przy dźwiękach górniczego hymnu, poczty sztandarowe wprowadziły brać górniczą oraz gości zaproszonych na uroczystą akademię z okazji Dnia Górnika. Obchody barbórkowe w Turowie zaszczycił swoją obecnością Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsza wizyta głowy państwa w tak ważnym dla górników Turowa dniu.

W akademii wzięli także udział władze rządowe i parlamentarzyści, na czele z Adamem Gawędą, wiceministrem aktywów państwowych, Marzeną Machałek, wiceministrem edukacji narodowej, Piotrem Dziadzio, sekretarzem stanu w ministerstwie środowiska, głównym geologiem kraju a także przedstawicielami związków zawodowych na czele z Piotrem Dudą, przewodniczącym komisji krajowej NSZZ Solidarność oraz Barbarą Popielarz, pierwszą wiceprzewodniczącą OPZZ. Wśród gości uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, duchowieństwa, służb mundurowych, spółek i instytucji współpracujących z kopalnią, a także władz Grupy Kapitałowej PGE na czele z Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Robertem Ostrowskim, prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty pod figurą św. Barbary, a podczas akademii uhonorował pracowników kopalni Krzyżami Zasługi. Pan Prezydent nadał pracownikom kopalni pięć Złotych i dwa Brązowe Krzyże Zasługi oraz 16 Złotych, 7 Srebrnych i dwa Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Podczas uroczystości dyrekcja Kopalni Turów nadała honorowe odznaki Zasłużony Pracownik Turowa, które otrzymali Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE GiEK, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Andrzej Użarowski, zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego PGE GiEK w Elektrowni Turów.

– Kopalnia Węgla Brunatnego Turów to trzy pokolenia tradycji górniczej. Wasza praca to wielka, bardzo ważna i niełatwa służba, którą realizujecie dla Polski. Przyjmijcie wyrazy uznania i mojego wielkiego szacunku składanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dla całej Braci Górniczej. Obecnie dużo się mówi o przyszłości i rozwoju. W Elektrowni Turów budowany jest nowy blok energetyczny, bo Turów się rozwija i będzie się rozwijać, opierając się na węglu, który tutaj jest wydobywany, ale z uwzględnieniem najnowocześniejszych, niskoemisyjnych technologii. Mam nadzieję, że nikt nie wątpi w to, że wszyscy chcemy mieć jak najczystsze powietrze i że chcemy oszczędzać otaczające nas środowisko naturalne kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj Kopalnia i Elektrownia Turów zapewniają w ogromnym stopniu bezpieczeństwo energetyczne, i za to niezmiernie dziękuję. Chcę podkreślić wagę tego zadania i życzę Wam abyście wykonywali swoją pracę spokojnie, a my będziemy inwestowali w badania, rozwój i poszukiwanie nowych technologii. Tak, aby to nad czym Państwo pracują mogło być wykorzystywane nadal przez kolejne dziesięciolecia z uwzględnieniem zmian, które musimy wprowadzić w przemyśle i w naszym miksie energetycznym, ale też bazując na zasobach, którymi dysponujemy – mówił w swoim przemówieniu Andrzej Duda, Prezydent RP.

Słowa podziękowania dla pracy górników Kopalni Turów skierował także prezes zarządu PGE GiEK. Uroczystości barbórkowe w Zagłębiu Turoszowskim obchodzone są od przeszło 70 lat. Przez te wszystkie lata funkcjonowania oddział Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie przeszedł wiele zmian, ale jedno się nie zmienia: kopalnia pozostaje najważniejszym pracodawcą w tej części kraju. Tradycyjna górnicza Barbórka jest w naszej organizacji pomostem łączącym nie tylko przeszłość z teraźniejszością, ale – o czym jestem przekonany – również z pomyślną przyszłością całej Grupy Kapitałowej – podkreślił Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Prezes PGE GiEK podkreślił także, że tradycja i nowoczesność turoszowskiego kompleksu uzupełniają się, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia procesu transformacji energetycznej. – Realizowane przez spółkę PGE GiEK inwestycje w nowe moce wytwórcze, które zastąpią wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji są doskonałym tego przykładem. Budowa nowego bloku w Elektrowni Turów sprawi, że węgiel z Kopalni Turów będzie wykorzystany jeszcze efektywniej, a to będzie wpływać na przyszłość i dalszy rozwój całego kompleksu – powiedział Robert Ostrowski.

Uroczystość uświetnił występ Górniczej Orkiestry Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Minister też mówi o nowych technologiach

– W Polsce węgiel stanowi podstawę bilansu energetycznego. Opieranie się na tych zasobach bezpieczeństwa energetycznego nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu. Jestem przekonany, że właśnie wykorzystanie nowych technologii sprawi, że będziemy mogli nadal korzystać z tego strategicznego surowca, wykorzystując jego walory energetyczne i chemiczne oraz dostępność – powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas uroczystości barbórkowych KWK Piast Ziemowit w Lędzinach 30 listopada 2019 roku.

Zdaniem wicepremiera Sasina rozwój sektora węglowego to przede wszystkim wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W górnictwie innowacje to przyszłość. Nowoczesne rozwiązania mają wspierać proces wydobycia i takie wykorzystanie węgla by w jak najmniejszym stopniu był on uciążliwy dla środowiska. Jednak podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwłaszcza, że z każdym rokiem rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych.

-Polski sektor górnictwa węgla kamiennego przeszedł znaczącą transformację. Ostatnie 4 lata przyniosły wiele zmian organizacyjnych i strukturalnych. Mając świadomość ograniczeń klimatycznych i społecznych nadal musimy czynić starania, aby polskie górnictwo było efektywne a jego funkcjonowanie uzasadnione również ekonomicznie – uzasadniał wicepremier Jacek Sasin.

Główne zadania dla górnictwa w najbliższych latach to: poprawa efektywności, finansowanie inwestycji, obniżanie kosztów, dostosowanie produkowanego węgla do potrzeb rynku oraz stabilizacja sprzedaży. Wspomnianym wyzwaniom mają właśnie służyć liczne inwestycje. W 2019 roku wyniosły one 4,2 mld zł. Inwestycje te będą także kontynuowane w roku przyszłym. W skali całego sektora będzie to przede wszystkim pogłębianie szybów oraz rozbudowa poziomów wydobywczych. Rozpocznie się również budowa kopalń w ramach uzyskanych koncesji. Dzięki zacieśnieniu współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi planuje się wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń górniczych.

Do zebranych specjalne listy skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki.

Polska Agencja Prasowa/PGE GiEK/Ministerstwo Aktywów Państwowych

Gawęda: Polskie górnictwo musi dostarczać węgiel dla energetyki