Projekt liberalizacji ustawy odległościowej ma trafić do Sejmu w pierwszym kwartale

21 stycznia 2022, 18:00 Alert
energetyka energia fot. Pixabay oze wiatrak
Turbina wiatrowa. Fot. Pixabay.

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych powinien po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów trafić do Sejmu w I kw. 2022 roku, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Projekt zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

– Obecnie, zgodnie z zasadami procesu legislacyjnego, jakim podlegają rządowe projekty ustaw, należy spodziewać się skierowania projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Organem prowadzącym i odpowiedzialnym w tej sprawie jest Minister Rozwoju i Technologii. Po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, należy oczekiwać wniesienia jej pod obrady Sejmu, co może nastąpić w I kwartale 2022 roku – napisał Zyska w odpowiedzi na interpelację poselską.

Przypomniał, że w 2021 roku projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a następnie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i przekazany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych. W połowie grudnia 2021 roku projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu uelastycznienie zasad lokowania elektrowni wiatrowych sprawi, że możliwe będzie wybudowanie od 6 GW do 10 GW nowych mocy zainstalowanych do 2032 roku (w zależności od scenariusza rozwoju energetyki wiatrowej).

ISB News/Michał Perzyński