Przychody Bogdanki w I półroczu były większe, niż zakładano

30 sierpnia 2019, 09:30 Alert

Bogdanka miała w pierwszym półroczu 2019 roku 197,9 mln zł zysku netto oraz 434,4 mln zł EBITDA, wobec 66,4 mln zł zysku netto i 278,6 mln zł EBITDA rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Wynik jest wyższy od wcześniejszych szacunków, które wskazywały 187,7 mln zł zysku oraz 421,8 mln zł EBITDA.

Wyniki Bogdanki

Zysk operacyjny wyniósł w pierwszej połowie 241,8 mln zł wobec szacowanego zysku 229,2 mln zł i 78 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody w pierwszym półroczu wyniosły 1.098.336 mln zł, wstępnie szacowano je też na 1.098,4 mln zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 855,9 mln zł.

W samym drugim kwartale, grupa miała 557,5 mln zł przychodów (wzrost o 21,9 proc.), 211,6 mln zł EBITDA (wzrost o 40 proc.), 113,8 mln zł EBIT (więcej o 129,8 proc.) oraz 88 mln zł zysku netto (więcej o 103,7 proc.).
Rentowność EBIT w drugim kwartale wyniosła 20,4 proc., tj. o 9,6 p.p. więcej niż w drugim kwartale poprzedniego roku. Rentowność EBITDA była wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2018 r. i wyniosła 37,9 proc.

Produkcja węgla w II kwartale 2019 roku wyniosła 2.293 tys. ton, a sprzedaż 2.405 tys. ton. Rok wcześniej produkcja wynosiła 2.424 tys. ton, a sprzedaż 2.374 tys. ton. W raporcie podano, że w pierwszym półroczu 2019 r. Bogdanka przeznaczyła na inwestycje 165,6 mln zł. Plan na 2019 r. obejmuje inwestycje rozwojowe, w tym zakupy maszyn i urządzeń, ich modernizacje i remonty, rozbudowę obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz operacyjne, w tym wykonywanie i modernizację wyrobisk w polu Bogdanka, Nadrybie i Stefanów.

Polska Agencja Prasowa

Bogdanka chce poprawić uzysk węgla