Przyspieszenie prac nad Korytarzem Norweskim

7 grudnia 2016, 06:15 Alert

Duński operator systemu przesyłowego, Energinet.dk oraz polski Gaz-System rozpoczynają konsultacje rynkowe w sprawie procedury Open Season, która ma zostać uruchomiona już w przyszłym roku dla planowanego gazociągu Baltic Pipe. Będzie to jeden z elementów Korytarza Norweskiego. Prace nad studium wykonalności tego projektu mają się zakończyć pod koniec tego roku.

Polacy i Duńczycy sprawdzą zainteresowanie gazociągiem Baltic Pipe

Jak informuje duński operator przesyłowy, firma Energinet.dk, polska i duńska strona zapraszają zainteresowane firmy do rynkowych konsultacji w sprawie procedury Open Season dla gazociągu Baltic Pipe. Wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w konsultacjach zainicjowano proces, który ma doprowadzić do rozpoczęcia badania rynku i rezerwacji przepustowości. Korytarz Norweski, którego Baltic Pipe jest jednym z pięciu kluczowych elementów, pozwoli na bezpośrednie dostawy gazu z Norwegii na rynki w Danii oraz w Polsce, a także na rynki sąsiednie. Pierwszym krokiem, który przybliża do rozpoczęcia procedury Open Season, jest wystosowane 6 grudnia 2016 roku zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach.

Magazyn gazu w Kosakowie. Fot. PGNIG
Magazyn gazu w Kosakowie. Fot. PGNIG

W ciągu kolejnych dni Energinet.dk oraz Gaz-System opublikują dokumenty dotyczące procedury Open Season i rynkowych konsultacji. Operatorzy chcą w ten sposób skonsultować z potencjalnymi użytkownikami gazowej infrastruktury, zaplanowaną na początek 2017 roku procedurę badania rynku. Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 8 grudnia w Kopenhadze.

Celem procedury Open Season jest zebranie sygnałów inwestycyjnych o charakterze długoterminowym dla Baltic Pipe przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. – Proces ten będzie otwarty, przejrzysty oraz nie będzie dyskryminował żadnej ze stron, zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej – zapewnia duński operator. Jak podkreślają Duńczycy, projekt Baltic Pipe to ważny element infrastruktury gazowej, który ma na celu stworzyć nowy korytarz dostaw gazu ziemnego na europejskim rynku.

Duńczycy zapewniają, że realizacja Baltic Pipe pozwoli na osiągnięcie trzech celów, istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz integracji rynków gazu pomiędzy krajami Wspólnoty:

  • Integracja duńskiego, szwedzkiego i polskiego rynku gazu. Dzięki możliwości słania gazu w obu kierunkach będzie możliwy handel dwustronny na trzech wspominanych rynkach. Pozwoli to na zmniejszenie różnic w cenie surowca między nimi;
  • Wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa dostaw poprzez zapewnienie dostępu do norweskiego gazu dla duńskiego, szwedzkiego i polskiego rynku gazu, a dodatkowo dla rynków w Europie Środkowo – Wschodniej;
  • Przesył gazu z Norwegii w kierunku Polski oraz innych sąsiednich rynków pozwoli także na zwiększenie wykorzystania duńskiej infrastruktury przesyłowej, co przełoży się na obniżenie taryf przesyłowych z korzyścią dla użytkowników infrastruktury.

Studium wykonalności na ukończeniu

Energinet.dk i Gaz – System kończą obecnie prace nad studium wykonalności projektu Baltic Pipe. – Jesteśmy na etapie odbioru studium wykonalności, obecnie składamy uwagi do przedstawionego projektu jego wykonawcom tak, aby odebrać go do końca roku. Działamy zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem – podkreślił podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, Paweł Jakubowski, dyrektor Pionu Rozwoju w spółce Gaz-System, w sprawie projektu gazociągu Baltic Pipe.

Różne warianty

Studium wykonalności polega na badaniu możliwości wykonania projektu z komercyjnego i technicznego punktu widzenia. Ma na celu określenie czy projekt zapewni bezpieczeństwo gospodarcze oraz czy wynikają z niego korzyści rynkowe. Ma także pokazać możliwe warianty realizacji projektu, przy zastosowaniu jak najbardziej oszczędnych rozwiązań technicznych.

Projekt Korytarza Norweskiego zakłada budowę pięciu elementów:

  • Budowę po duńskiej stronie „spinki” (tie-in)  do norweskiego systemu przesyłowego na Morzu Północnym, która połączy Danię z Norwegią i umożliwi przesył surowca;
  • Rozbudowa istniejącej zdolności przesyłowej w Danii z zachodu na wchód;
  • Budowa połączenia gazowego między Polską a Danią (Baltic Pipe);
  • Budowa tłoczni gazu;
  • Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Przypomnijmy, że pod koniec października jeden z duńskich portali branżowych informował, że według nieoficjalnych informacji, studium wykonalności projektu polsko – duńskiego gazociągu Baltic Pipe wykaże, że będzie on ekonomicznie opłacalny i jest zgodny z interesem publicznym. Koszt inwestycji będzie zależeć jednak od wytyczonej trasy.

Jak podkreślał wówczas portal Energi Watch, studium bada trzy warianty realizacji projektu o przepustowości 10, 7 lub 3 mld m3 gazu rocznie. Nieoficjalne informacje duńskich mediów wskazują, że najbardziej realistyczna wydaje się budowa połączenia między Polską a Danią o przepustowości 10 mld m3. Gazociąg Baltic Pipe, który jest integralnym elementem Korytarza Norweskiego ma powstać do 2022 roku.