font_preload
PL / EN
Alert 16 kwietnia, 2018 godz. 15:30   
REDAKCJA

Certyfikacja rynku mocy: PSE kończy zbieranie wniosków

sieci Fot. Enea

12 kwietnia 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA zakończyły przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

Wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez dedykowany system teleinformatyczny od 3 do 12 kwietnia 2018 r.

W wyznaczonym terminie złożono 1196 wniosków, z których 161 dotyczyło jednostek redukcji zapotrzebowania, a 1035 jednostek wytwórczych oraz magazynów energii.

Wśród jednostek redukcji zapotrzebowania zgłoszono:

– 53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane,
– 67 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej, oraz
– 41 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.

W grupie jednostek fizycznych wytwórczych zgłoszono:

– 900 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, w tym: 619 jednostek OZE, 263 jednostki konwencjonalne i 18 magazynów energii, oraz
– 135 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych, w tym: 54 jednostki OZE, 62 jednostki konwencjonalne i 19 magazynów energii.
Proces rozpatrywania wniosków, w tym ewentualnych korekt i reklamacji, zakończy się 29 maja br. Kolejnym procesem w ramach rynku mocy, będzie certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021 – 2023, która rozpocznie się w dniu 5 września 2018 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne