PSE: Polski system energetyczny jest bezpieczny mimo epidemii

25 marca 2020, 12:15 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły procedury prewencyjne w sytuacji pandemii koronawirusa w Polsce. – System elektroenergetyczny w Polsce jest bezpieczny, a dostawy energii elektrycznej do wszystkich regionów pozostają niezakłócone – zapewnia elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

Siedziba PSE. fot. Wikimedia Commons

Zabezpieczenie przesyłu energii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące rolę operatora systemu przesyłowego w Polsce, wdrożyły szereg działań organizacyjnych i prewencyjnych, których celem jest zabezpieczenie niezakłóconego przesyłu energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju podczas epidemii koronawirusa w Polsce i Europie. – System pracuje bezpiecznie w całej Polsce – podkreśla PSE.

Działania prewencyjne PSE

Operator uruchomił procedury prewencyjne na wypadek utraty ciągłości działania spółki. Pod koniec stycznia powstał także zespół kryzysowy. – Zespół kryzysowy we współpracy z zarządem, na bieżąco monitoruje rozprzestrzenianie się choroby i podejmuje niezbędne działania, adekwatne do zaistniałej sytuacji. Przeprowadzone zostały analizy, prognozy i scenariusze rozwoju epidemii i jej skutków dla spółki wraz z rekomendacją przedsięwzięć niezbędnych dla zachowania ciągłości działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a tym samym niezakłóconej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – czytamy w komunikacie.

– Zagrożenie epidemiologiczne traktujemy poważnie i już w styczniu – jako jedni z pierwszych – uruchomiliśmy działania prewencyjne. W myśl przepisów prawa energetycznego odpowiadamy za nieprzerwaną pracę KSE. Stąd troska o bezpieczeństwo naszych pracowników – choroba jednego pracownika może oznaczać kwarantannę całego zespołu. Dlatego już w pierwszej połowie lutego ograniczyliśmy wyjazdy zagraniczne i udziały w konferencjach, prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce – mówi Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

Wobec wszystkich pracowników i firm wykonawczych, PSE na bieżąco prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz zachowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. – Problemem jest zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej, jednak jest on sukcesywnie minimalizowany – sygnalizuje PSE.

Zmieniona została także organizacja pracy we wszystkich lokalizacjach i jednostkach spółki, aby dostosować ją do wymogów stanu epidemii – tam gdzie było to możliwe, wprowadzona została praca zdalna. – Obecnie, dzięki doposażeniu pracowników w sprzęt mobilny oraz zaimplementowaniu bezpiecznych rozwiązań informatycznych, pracę z domu świadczy ponad tysiąc osób. Spółka została przygotowana także na konieczność skoszarowania najważniejszych pracowników. Wszystkie spotkania prowadzone są w formie wideo lub telekonferencji – zapewnia operator.

Praca Krajowej Dyspozycji Mocy jest bezpieczna

Wówczas na terenie obiektów PSE wdrożone zostały środki ostrożności przeciwdziałające zarażeniu wirusem. – Wprowadzona została wzajemna separacja lokalizacyjna najważniejszych zespołów w każdej jednostce organizacyjnej. Przeprowadzona została segmentacja budynków pod względem krytycznych stanowisk pracy – Krajowa Dyspozycja Mocy, Obszarowa Dyspozycja Mocy oraz Regionalne Centra Nadzoru. Dotyczy to także pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i niezawodne działanie sieci telekomunikacyjnej w ten sposób, by uniknąć mieszania ruchu osobowego pracowników back office’u i tych krytycznych jednostek – tłumaczy biuro prasowe PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki

PSE chcą lepiej wykorzystywać pieniądze z międzynarodowego transportu energii