PSE chcą lepiej wykorzystywać pieniądze z międzynarodowego transportu energii

23 marca 2020, 17:30 Alert
linie energia elektryczna
fot. pixabay.com

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadzą konsultacje publiczne dotyczące wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.

Konsultacje opracowanej propozycji

Zgodnie z art. 19 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia piątego czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zobowiązani są do opracowania propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.

Przed przedłożeniem ww. metody do zatwierdzenia przez ACER, operatorzy systemów przesyłowych zobowiązani są przeprowadzić konsultacje opracowanej propozycji. Konsultacje przeprowadzane są na szczeblu europejskim i mają na celu uzyskanie opinii organów regulacyjnych i zainteresowanych stron w zakresie propozycji metody opracowanej przez OSP.

OSP zrzeszeni w ENTSO-E opracowali propozycję metody, o której mowa powyżej i rozpoczęli proces konsultacji. Konsultacje potrwają do pierwszego maja 2020 roku.

15 kwietnia 2020 roku odbędą się warsztaty dla zainteresowanych stron, podczas których OSP przedstawią swoją propozycje zmian oraz omówią wstępne opinie i uwagi od interesariuszy.  Rejestracja i dalsze szczegóły dotyczące warsztatów dostępne są na stronie: https://www.entsoe.eu/events/2020/04/15/public-workshop-on-the-draft-methodology-on-the-use-of-congestion-income/. Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania fizycznego spotkania z zainteresowanymi stronami, warsztaty odbędą się za pośrednictwem webinaru.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura

Mechanizm pozwalający obniżyć koszty przeszedł pozytywnie testy PSE