PSE i operatorzy rynku energii elektrycznej uruchomią wspólny projekt w lutym 2021 roku

8 stycznia 2021, 13:30 Alert
kabel sieci pse
Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Wyznaczeni Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) poinformowali o nowym terminie uruchomienia polskiego projektu Multi-NEMO (MNA) w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego. Przedsięwzięcie wystartuje drugiego lutego 2021 roku.

Stabilność i niezawodność

PSE podają, że uruchomienie polskiego projektu MNA jest uzależnione od pomyślnego zakończenia testów symulacyjnych, które mają na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej stron. Polski projekt MNA jest w końcowej fazie realizacji, zmiana terminu jego uruchomienia pozwala na przeprowadzenie dodatkowych pomiarów w celu potwierdzenia stabilności i niezawodności wszystkich systemów oraz procesów operacyjnych.

Strony projektu są w pełni zaangażowane w finalizację MNA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 roku ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM), mając na celu rozwijanie konkurencyjności wśród NEMO na europejskich rynkach energii oraz wspieranie tworzenia w pełni zintegrowanego wewnętrznego rynku energii.

PSE poinformowały, że uczestnikami Multi-NEMO w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego będzie trzech Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej działających w polskim obszarze rynkowym: EPEX SPOT, Nord Pool oraz TGE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura

Rusza coroczna certyfikacja ogólna dla rynku mocy