Mechanizm pozwalający obniżyć koszty przeszedł pozytywnie testy PSE

18 lutego 2020, 08:30 Alert
Linie elektroenergetyczne PSE
Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Wykonane na środowisku produkcyjnym testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN) zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Od 18 lutego br. od godz. 10.00 Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą działać operacyjnie w IN – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

PSE mają teraz przystąpić z innymi operatorami do okresu przejściowego trwającego do roku. – W tym czasie zbierane będą doświadczenia dotyczące wpływu mechanizmu IN na bezpieczeństwo pracy KSE i połączonych systemów elektroenergetycznych. W tym okresie stosowane będą również limity operacyjne, względem wynikających z dostępnych międzysystemowych zdolności przesyłowych na profilu synchronicznym. Będą one sukcesywnie zwiększane, przy czym PSE w okresie przejściowym nie planują stosować limitów większych niż ok. ±500 MW. W uzasadnionych przypadkach limity operacyjne będą korygowane odpowiednio do bieżących warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – informują PSE.

IN jest procesem prowadzonym w czasie rzeczywistym przez europejskich operatorów systemów przesyłowych i zapobiega aktywacji regulacji wtórnej w przeciwnych kierunkach oraz umożliwia rozliczenie kosztów niezbilansowania. Mechanizm IN ma na celu obniżenie kosztów bilansowania połączonych systemów elektroenergetycznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE przystąpią do mechanizmu obniżającego koszty bilansowania dostaw energii