CERT PSE zaczął współpracę z Norwegami. Razem będą walczyć z cyberzagrożeniami

21 lipca 2017, 15:45 Alert

Dziś, tj. 21 lipca 2017 r., PSE podpisały porozumienie z sektorowym CERT-em energetycznym w Norwegii. W ramach współpracy oba zespoły będą wymieniały się informacjami o zagrożeniach, dzieliły się wiedzą w zakresie obrony sektora energetycznego przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni oraz wspierały się w działaniach na rzecz podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Warto podkreślić, że dla PSE jest to pierwsza tego typu umowa z partnerem zagranicznym, tym cenniejsza, że KraftCERT jest podmiotem dedykowanym i odpowiedzialnym za koordynację działań stricte w sektorze energetycznym.

Siedziba PSE. fot. Wikimedia Commons

KraftCERT został utworzony w 2014 r. przez norweskie firmy z branży energetycznej: Hafslund, Statkraft i Statnett z inicjatywy NorCERT oraz Norweskiej Dyrekcji Zasobów Wodnych i Energii. Jako CERT sektorowy specjalizuje się w monitorowaniu, analizie i reakcji na incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa ściśle w obszarze energetyki.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne