PTEZ: Fit for 55 musi wziąć poprawkę na ciepłownictwo w Polsce

3 września 2021, 07:15 Energetyka
Elektrociepłownia_Siekierki_-_dymiące_kominy
Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: upload.wikimedia.org

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) z zaniepokojeniem odbiera propozycje zmian w ramach pakietu legislacyjnego Fit for 55, który został opublikowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Zdaniem PTEZ, instytucje unijne powinny uwzględniać specyfikę polskiego sektora ciepłownictwa systemowego, a jego transformację powinno się rozpatrywać w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny.

PTEZ podkreśla, że polski sektor ciepłownictwa systemowego składa się w większości z systemów zlokalizowanych w miastach o wysokim poziomie urbanizacji i zwartej zabudowie, a przy tym objęty jest strefami klimatycznymi o zróżnicowanej charakterystyce. – Zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania w ramach rewizji dyrektyw: w sprawie efektywności energetycznej (EED), w sprawie promowania stosowania energii z odnawialnych źródeł (RED) oraz ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) praktycznie pomijają te uwarunkowania – zaznacza.

Zdaniem PTEZ, instytucje Unii Europejskiej, w ramach rozwiązań legislacyjnych proponowanych w pakiecie Fit for 55, powinny uwzględnić specyfikę polskiego sektora ciepłownictwa systemowego, a jego transformację powinno się rozpatrywać w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny. Aby zaimplementować zaproponowane kierunki zmian niezbędne byłyby znaczne nakłady finansowe, co skutkowałoby w dużej mierze przeniesieniem kosztów na odbiorców końcowych. Dodatkowo, przewidziany przez Komisję Europejską harmonogram zmian nie odzwierciedla w żadnym stopniu faktycznego czasu planowania i realizacji inwestycji w jednostki wytwórcze, ani dostępności usług, materiałów i urządzeń – pisze organizacja.

– Jednocześnie zauważamy, iż szczególnej uwagi wymagają duże systemy ciepłownicze, w przypadku których dostępność technologii jest ograniczona ze względu na ich wielkość, strukturę, lokalizację oraz wymagane parametry nośnika ciepła, które są zdeterminowane istniejącymi instalacjami odbiorczymi. W naszej ocenie, przy aktualnym stanie rozwoju technologii, brak jest alternatywy dla zastosowania gazu jako paliwa przejściowego – wykorzystywanego w ramach procesu wysokosprawnej kogeneracji. Pomimo poczynionego dotychczas przez spółki wysiłku, zgodnego z trajektorią wyznaczoną przez Dyrektywę RED II, jako sektor nie jesteśmy przygotowani do spełnienia wymogów w zakresie tak dużego przyrostu udziału energii z odnawialnych źródeł w naszych systemach ciepłowniczych – czytamy w stanowisku.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych dodaje, że może przedstawić propozycje legislacyjne, które umożliwią „racjonalną transformację sektora ciepłownictwa systemowego do specyfiki lokalnych uwarunkowań”. – Wierzymy, że przedstawione przez nas rozwiązania zostaną przyjęte przez decydentów w Unii Europejskiej – podkreśla.

Opracował Jędrzej Stachura

Czy Polska będzie fit? Polacy mają zielone ambicje w swoich planach, ale widzą również zagrożenia (RELACJA)