PTI: Polska potrzebuje powołania Agencji Cyberbezpieczeństwa

13 grudnia 2021, 11:00 Alert

Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) przedstawiła raport pt. „Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych w Polsce ze strony potencjalnych dostawców wysokiego ryzyka”. Autorzy opisują kwestie geopolityczne, technologiczne i prawne. Uważają, że Polska potrzebuje powołania rządowej Agencji Cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w sieci. Fot. Pixabay
Bezpieczeństwo w sieci. Fot. Pixabay

PTI podkreśla, że najnowsza ekspertyza porządkuje wiedzę na ten temat w trzech podstawowych obszarach: wynikającym z miejsca Polski w Unii Europejskiej oraz jako jednego z 30 państw Traktatu Północnoatlantyckiego, technologicznym i prawnym.

Towarzystwo pisze, że pierwsze dwa obszary są oparte na analizie obszernego zakresu publikacji światowych, europejskich i polskich dotyczących omawianego zagadnienia, udokumentowanego licznymi odnośnikami do źródeł. Kolejny obszar – analizy prawnej – poza odniesieniami do źródeł, opiera się na praktycznej wiedzy autorów uczestniczących w procesach stanowienia prawa w poprzednich latach.

W pierwszej części pt. „Geopolityka” został omówiony międzynarodowy kontekst problemu. PTI wskazuje zagrożenia i reakcje krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz NATO. Druga część skupia się na technicznym kontekście cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. W części trzeciej zostały opisane regulacje światowe wprowadzające ograniczenia wobec dostawcy wysokiego ryzyka. Ostatnia część została poświęcona szczegółowemu omówieniu zapisów propozycji nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

– Cyberbezpieczeństwo ma dziś wyjątkowe znaczenie ze względu na zalety budowanych sieci 5G oraz prognoz związanych z rozwojem Przemysłu 4.0, w którym moduły telekomunikacyjne warunkują rozwój technologii opartych na Internecie Rzeczy (IoT) oraz Sztucznej Inteligencji (AI) – czytamy w raporcie.

– Nasza analiza nie jest skierowana przeciwko jakiejkolwiek firmie, ale musi uwzględniać rosnące ryzyko zagrożeń ze strony wrogich aktorów wszelkiej narodowości i wszelkiego rodzaju. Rośnie też niestety ryzyko konfliktów dotyczących Polski, a sytuacja na wschodniej granicy Polski, UE i NATO jest tego dobitnym przykładem – podkreślają rzeczoznawcy.

Autorzy raportu widzą potrzebę podjęcia kilku decyzji, z których za najważniejszą uznają konieczność powołania rządowej Agencji Cyberbezpieczeństwa, wyposażonej w odpowiednie środki, ludzi i kompetencje i działającej równolegle do stale rozwijanych sił zbrojnych.

Treść raportu można znaleźć tutaj.

Polskie Towarzystwo Informatyczne/Jędrzej Stachura

Prezes Exatela: Polskie 5G pozwoli na pokrycie całego kraju zasięgiem telefonii komórkowej