Polsko-niemiecki wyścig z czasem w Schwedt przed embargo na produkty naftowe z Rosji

17 stycznia 2023, 07:00 Alert

Olej napędowy może drożeć po wprowadzeniu embargo na dostawy produktów naftowych z Rosji w lutym 2023 roku. Rośnie znaczenie strategiczne Rafinerii Schwedt w Niemczech czekającej na derusyfikację, której przygląda się Orlen.

Rafineria Schwedt. Fot. PCK Raffinerie GmbH.
Rafineria Schwedt. Fot. PCK Raffinerie GmbH.

– Rejestrowane zużycie paliw w Polsce po zlikwidowaniu dużej „szarej strefy” w latach 2015-2020 wzrosło na tyle, że krajowe rafinerie nie są w stanie zaspokoić całości popytu. Rafineria w Schwedt była ważnym dostawcą oleju napędowego przez ostatnie lata. Z perspektywy całej branży trudno oceniać znaczenie jednego zakładu dla polskiego rynku paliw – przyznaje Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.  – Chodzi o to, że do zapewnienie stabilnych dostaw paliw na polski rynek, konieczne są dostawy gotowych paliw z zagranicy. Możliwe są dostawy transportem morskim lub kolejowym.

– Mając na uwadze bliskie położenie Schwedt względem granicy Polski, logistycznie jest to dość istotna możliwość. Nie zmienia to faktu, że paliwa do naszego kraju mogą być również sprowadzane z innych niemieckich rafinerii, a także z okolicznych państw unijnych, a nawet spoza Unii Europejskiej -konstatuje rozmówca BiznesAlert.pl.

Rafineria Schwedt będzie zaopatrywana spoza Rosji z użyciem naftoportów w Gdańsku i Rostocku oraz Ropociągiem Przyjaźń z Kazachstanu. Spadek dostaw ropy wynikający z planu porzucenia kierunku rosyjskiego przez Polskę i Niemcy, który nie został zrealizowany zgodnie z planem z końcem 2022 roku, ale nie został porzucony, wymusza obniżenie przerobu ropy do 50-55 procent potencjału. Schwedt ma zaopatrywać Polskę zachodnią w produkty naftowe dzięki dostawom ropy z naftoportu w Gdańsku, o czym mówił BiznesAlert.pl minister gospodarki Brandenburgii.

BiznesAlert.pl ustalił, że Polska i Niemcy zabiegają o sankcje na dostawy północną nitką Ropociągu Przyjaźń tak, aby mogły porzucić dostawy ropy rosyjskiej bez zrywania umów. Orlen posiada dwie – z Rosnieftem do lutego 2023 roku i Tatnieftem do końca 2024 roku. Trwają spekulacje medialne na temat zaangażowania Orlen w akcjonariat Schwedt po derusyfikacji i wyrzuceniu Rosnieft Deutschland. Polski resort klimatu zapewnia, że eksmisja Rosjan jest przesądzona, ale nie rozstrzyga, czy tak samo jest w przypadku zaangażowania Orlenu w tej niemieckiej rafinerii.

Piątego lutego wchodzi w życie embargo Unii Europejskiej na dostawy produktów naftowych z Rosji. Termin jego wejścia w życie został ustalony na tak odległy termin w stosunku do jesiennych rozmów na ten temat, aby rynek przygotował sobie alternatywy. Warto wspomnieć, że w 2022 roku polski naftoport po raz pierwszy odebrał produkty naftowe z Arabii Saudyjskiej. Może je sprowadzać z całego świata.

Aleksandra Fedorska/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Polsko-niemiecka derusyfikacja rozstrzygnie o cenach na stacjach