Raport UE-NATO: OZE uniezależniają od Rosji, ale mogą uzależnić od Chin

30 czerwca 2023, 09:00 Bezpieczeństwo

Rozwój odnawialnych źródeł energii może być częścią rozwiązania problemu zależności Europy od Rosji stwierdzonego przez NATO i Unię po sabotażu Nord Stream 1 oraz 2. Jednak rodzi nowe wyzwania, w tym zależność od Chin.

Lądowe farmy wiatrowe. Fot. Enertrag.
Lądowe farmy wiatrowe. Fot. Enertrag.

NATO i Unia stworzyły rekomendacje lepszej ochrony infrastruktury krytycznej w energetyce, transporcie, kosmosie i wirtualnej rzeczywistości. To odpowiedź na sabotaż Nord Stream 1 i 2 oraz inwazję Rosji na Ukrainie.

Unia i NATO wzmocniły współpracę poprzez stworzenie 16 marca 2023 roku Grupy Zadaniowej UE-NATO do spraw odporności infrastruktury krytycznej. Przedstawiła ona 29 czerwca tego roku ostateczny raport z oceną najważniejszych zagrożeń oraz szeregiem rekomendacji.

– Sabotaż gazociągów Nord Stream pokazał wrażliwość infrastruktury energetycznej. Bezpieczeństwo energetyczne jest większym wyzwaniem w obecnym otoczeniu międzynarodowym. Ponadto, aktywność wojskowa w dużym stopniu zależy od sieci energetycznych cywilnych oraz dostaw. Infrastruktura energetyczna jest poza tym zsieciowana, więc zakłócenia w jednej lokalizacji mogą mieć szersze oddziaływanie – oceniają autorzy raportu.

– Kraje członkowskie oraz alianci podjęli zdecydowane kroki na rzecz zależności od rosyjskich surowców. Większe wykorzystanie źródeł odnawialnych oraz elektryfikacja mogą wzmocnić ich odporność dzięki zwiększeniu dywersyfikacji, autonomii oraz zależności od jednego, scentralizowanego systemu – podają autorzy raportu w komunikacie. – Z drugiej strony nowa infrastruktura oraz połączenia przynoszą kolejne wyzwania w zakresie ochrony. Większa zależność od energetyki odnawialnej rodzi także potencjalne wrażliwości łańcuchów dostaw, bo duża część niezbędnych komponentów w dużej mierze pochodzi spoza Unii i NATO – ostrzegają. Odnoszą się w ten sposób do faktu, że ponad 90 procent komponentów energetyki odnawialnej pochodzi z Chin.

Grupa zadaniowa UE-NATO rekomenduje między innymi wzmocnienie zaangażowania sojuszników, krajów członkowskich i sektora prywatnego na wypadek dużego zagrożenia lub zmiany kontekstu bezpieczeństwa. Chodzi o incydenty jak sabotaż Nord Stream 1 i 2 lub zagrożenie militarne. Grupa zaleca także powiększenie kadr zajmujących się bezpieczeństwem w NATO i Unii Europejskiej, szczególnie w sektorach cyber, kosmicznym, morskim i energetycznym. Te instytucje mają także tworzyć zalecenia dobrych praktyk oraz monitorować bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w ramach regularnych ocen zapoczątkowanych wiosną 2023 roku.

Komisja Europejska / Wojciech Jakóbik

Piekarski: Służby badające wybuchy na Nord Stream 1 i 2 muszą mierzyć się z dezinformacją