Ropa może docierać do Niemiec przez Polskę z użyciem portu w Świnoujsciu oprócz Gdańska?

5 lipca 2022, 09:30 Alert

Stowarzyszenie do spraw zagospodarowania obszaru nurtu Odry wraz z prezesem Horstem Linde w rozmowie z lokalną gazetą Märkische Oderzeitung (MOZ) przedstawiło pomysł na dostawy ropy do Rafinerii Schwedt. – Ideą jest transport ropy naftowej przez port w Świnoujściu lub Szczecinie, a stamtąd drogami wodnymi dolnej Odry do portu śródlądowego Schwedt – powiedział Linde.

Tankowiec w naftoporcie. Fot. Naftoport.pl
Tankowiec w naftoporcie. Fot. Naftoport.pl

Powodem, który skłonił go do tych przemyśleń, jest jego zdaniem za wysoka cena ropy, która trafia do Schwedt przez naftoport w Gdańsku. Profesor uważa, że te 400 kilometrów, które dzielą Gdańsk od Schwedt, czynią tę ropę za drogą.

Natomiast w portach śródlądowych należałoby przepompowywać ropę do tankowców śródlądowych, które z kolei mogą pomieścić około 3000 ton tego surowca i potrzebują do transportu głębokości rzeki rzędu 3,20 metra. – Wszystkie operacje przeładunkowe byłyby prowadzone za pomocą urządzeń na statku. Składowanie ropy w portach mogłoby również odbywać się za pomocą tankowca magazynowego a tankowce transportowe i statki żeglugi śródlądowej musiałyby zacumować w bezpośrednim sąsiedztwie – tłumaczy Linde.

Unia Europejska wprowadziła embargo na dostawy morskie ropy rosyjskiej w odpowiedzi na atak Rosjan na Ukrainę. Polska i Niemcy zadeklarowały, że porzucą dostawy z Rosji przez Ropociąg Przyjaźń do końca 2022 roku. Tymczasem rafinerie wschodnioniemieckie, wspomniana Schwedt oraz Leuna do tej pory sprowadzały 100 procent surowca od Rosjan. Alternatywa to dostawy przez Polskę: naftoport w Gdańsku, a być może i szlaki wspomniane przez Horsta Linde.

MOZ/Aleksandra Fedorska

Sawicki: PKN Orlen składa wniosek o przejęcie Lotosu. Co zbada Bruksela?