WiseEuropa: Plan redukcji zużycia ropy w Unii może być trudny do wdrożenia

5 lipca 2024, 13:00 Energetyka

– Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) opublikowała plan zmniejszenia zużycia ropy naftowej. […] Wdrożenie niektórych postulatów może okazać się szczególnie trudne lub wręcz niemożliwe z racji na brak społecznej akceptacji takich działań. Implementacja może stać się konieczna w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego – podnoszą autorzy raportu „Noga z gazu” przygotowanego przez WiseEuropa, think-tank specjalizujący się w polityce międzynarodowej i ekonomii.

Komisja Europejska. Fot. Jędrzej Stachura
Komisja Europejska. Fot. Jędrzej Stachura

  • Zalecenia MAE są na chwilę obecną ciekawym ćwiczeniem intelektualnym, które można przeprowadzić w kontekście większych wyzwań Polski związanej z dekarbonizacją sektora transportu. Nie są one obowiązkowe ani wiążące dla naszego kraju – czytamy.
  • Niezwykle ważne jest, aby przy wdrażaniu międzynarodowych zaleceń dotyczących dekarbonizacji sektora transportu uwzględniać lokalne uwarunkowania.
  • Implementacja może stać się konieczna w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, dlatego już teraz warto przemyśleć skutki ich wdrożenia – podnosi WiseEuropa.

Eksperci WiseEuropa przygotowali raport o szansach i zagrożZdaniem autorów raportu zalecenia MAE są na chwilę obecną ciekawym ćwiczeniem intelektualnym, które można przeprowadzić w kontekście większych wyzwań Polski związanej z dekarbonizacją sektora transportu. Nie są one obowiązkowe ani wiążące dla naszego kraju.eniach płynących z ewentualnego wdrożenia zaleceń MAE w zakresie zmniejszenia zużycia ropy naftowej. – W planie tym zaproponowano 10 działań, które można podjąć w celu zmniejszenia zużycia ropy naftowej. Przedstawione zalecenia można z jednej strony postrzegać jako realizację scenariuszy zmniejszających uzależnienie od ropy, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony wszystkie przedstawione zalecenia mogą być traktowane jako narzędzia polityki klimatycznej zmierzającej do dekarbonizacji i poprawy jakości powietrza – czytamy.

– Niezwykle ważne jest, aby przy wdrażaniu międzynarodowych zaleceń dotyczących dekarbonizacji sektora transportu uwzględniać lokalne uwarunkowania. Jednocześnie, nie należy wykorzystywać argumentu, że zalecenia powinny być „spolonizowane” jako pretekstu do unikania działań – podkreśla think-tank.

– Wdrożenie niektórych z postulatów MAE może okazać się szczególnie trudne lub wręcz niemożliwe z racji na brak społecznej akceptacji dla takich działań. Implementacja może stać się konieczna w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, dlatego już teraz warto przemyśleć skutki ich wdrożenia – zarówno te pozytywne, jak i negatywne – zaznacza WiseEuropa.

Wśród postulatów omawianych przez ekspertów są m.in. obniżenie dopuszczalnej prędkości na autostradach o co najmniej 10 km/h, niedziele bez samochodów w miastach czy tańszy transport publiczny oraz zachęcenie do mikromobilności, chodzenia pieszo i jazdy na rowerze.

Raport WiseEuropa można znaleźć tutaj.

Opracował Jędrzej Stachura

MAE: Zauważalne są znaczące wyzwania dla rynku ropy