Rosja nie zgadza się na wyrok w sprawie Jukosu

5 grudnia 2014, 09:46 Alert

(TASS/AFP/Teresa Wójcik)

Michaił Chodorkowski, były szef Jukosu.

Rosja zakwestionowała wyrok Trybunału Arbitrażowego w Hadze w sprawie Jukosu – powiedział wczoraj mediom w Moskwie minister sprawiedliwości  Aleksander Konowałow. Jednak pytania w tej sprawie – zdaniem Konowałowa –  należy kierować do  ministerstwa finansów. Konowałow powiedział jeszcze, że strona rosyjska wyrok Trybunału zaskarży w całości.

28 lipca br. Trybunał Arbitrażowy w Hadze nakazał Rosji wypłacić odszkodowanie w wysokości 50,085 mld dol. byłym akcjonariuszom Jukosu. Trybunał uznał, że działania Rosji w stosunku do Jukosu powinny być postrzegane jako wywłaszczenie naruszające 45. artykuł Karty Energetycznej (Rosja podpisała dokument w początku lat 90., ale go nie  ratyfikowała).