Rosja odwołała się od wyroku w sprawie Jukosu

12 listopada 2014, 10:56 Alert

(TASS/Reuters/Rigzone/Teresa Wójcik)

Federacja Rosyjska odwołała się od wyroku Trybunału Arbitrażowego w Hadze, zgodnie, z którym dawni akcjonariusze Jukosu mają otrzymać odszkodowania w łącznej wysokości ok. 50 mld dol. Taką informację otrzymał TASS od szefa byłego akcjonariusza kontrolującego Jukos, Grupy Menatep Ltd ( GML), Tima Osborne, który obecnie reprezentuje interesy wszystkich byłych akcjonariuszy Jukosu. 

Według wstępnych danych rosyjscy prawnicy zakwestionowali jurysdykcję sporu – właściwość wniesienia roszczeń do Trybunału Arbitrażowego w Hadze. Prezes Osborne nie wie na razie, na ile odwołanie Kremla opóźni realizację wyroku. Może to być zarówno rok, a może kilka tygodni.

Jak wiadomo, stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wyrokiem z 28 lipca br.nakazał Rosji wypłacić odszkodowania w wysokości 50,085 mld dol. byłym akcjonariuszom Jukosu. Trybunał zdecydował, że działania Rosji w odniesieniu do Jukosu trzeba uznać za wywłaszczenie inwestycji, co narusza 45. artykuł Karty Energetycznej (Rosja podpisała ten dokument w 1990 roku, ale go nie ratyfikowała).

Największą kwotę – 39,97 mld dol. – ma otrzymać cypryjska firma Enterprises Limited, związana z GML. Federacja Rosyjska ma również zrekompensować powodom koszty obrony prawnej swoich interesów przed Trybunałem w wysokości sześćdziesiąt cztery mln dol.