Rosja kontynuuje nielegalną działalność w wyłącznej strefie ekonomicznej Ukrainy

3 kwietnia 2020, 13:45 Alert

Rosjanie kontynuują nielegalne wydobycie węglowodorów na obszarze należącym do wyłącznej strefy ekonomicznej Ukrainy.

Platforma wiertnicza krym
Platforma Wiertnicza Twaryda fot. PSGU

Rosja szuka węglowodorów na ukraińskim obszarze

Ukraińska Służba Graniczna poinformowała, że po koniec marca podczas rutynowego patrolu na morskiej granicy państwa, zaobserwowała nielegalną działalność dwóch, samo zanurzalnych platform wiertniczych przejętych przez Rosjan po aneksji Krymu w 2014 roku. Obie platformy ze zmienionymi nazwami na „Krym” i „Tawryda”, kontynuują prace wydobywcze na obszarze Morza Czarnego należącym do Ukrainy.

W bezpośredniej bliskości platform, pogranicznicy zaobserwowali również mały okręt rakietowy należący do Floty Czarnomorskiej. Wyjaśnieniem celu operowania jednostki w wyłącznej strefie ekonomicznej Ukrainy jest fakt, że jednostka ta zabezpiecza działalność gospodarczą Federacji Rosyjskiej. Poleciła również zachować milę morską odstępu od platform wiertniczych. Inspekcja ukraińskich pograniczników stała się więc niemożliwa.

MOR Floty Czarnomorskiej/ fot. PSGU

MOR Floty Czarnomorskiej/ fot. PSGU

Służba Graniczna poinformowała również, że regularnie monitoruje i rejestruje akty bezprawnej działalności na obszarze morskim należącym do Ukrainy. Celem tych działań jest zebranie materiału dowodowego w sporach arbitrażowych o zajęcie aktywów Ukrainy znajdujących się na Krymie.

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy/Mariusz Marszałkowski

Ukraińcy złożą kolejny pozew przeciwko Rosji