Rosja wciąż ma solidną nadwyżkę budżetową

15 czerwca 2022, 14:15 Alert

Zgodnie z danymi ministerstwa finansów Rosji, w okresie styczeń-maj 2022 roku nadwyżka budżetowa Federacji Rosyjskiej według wstępnych szacunków przekroczyła 1,49 bln rubli (około 25 mld dolarów). 

Ministerstwo finansów rosji
Budynek ministerstwa finansów FR fot.MinFin

Nadwyżka budżetu Rosji

Według statystyk ministerstwa, dochody budżetowe przekroczyły 12 bilionów rubli, co stanowi 48,1 procent łącznych dochodów budżetu federalnego zaplanowanych do osiągnięcia w bieżącym roku. Wydatki w tym samym okresie wyniosły 10,5 biliona rubli, czyli 44,5 procent ogólnej kwoty wydatków.

Większość dochodów budżetowych pochodziło z tytułu działalności Federalnej Służby Podatkowej (podatki i inne daniny wewnętrzne) i stanowiły około 8,3 biliona rubli, Federalna Służba Celna (cła) przyniosła budżetowi 3,1 bln rubli dochodów. Inne agencje federalne „zarobiły” dla rosyjskiego budżetu 590 mld rubli.

Dochody z tytułu eksportu ropy i gazu w okresie styczeń-maj przyniosły budżetowi 5,7 bln rubli, a więc tylko węglowodory odpowiadają za prawie połowę rosyjskich dochodów budżetowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednocześnie zaprzestanie publikacji szeregu danych dotyczących wykonania budżetu, tłumacząc to minimalizacją ryzyka wprowadzenia dodatkowych sankcji.

Unia Europejska uzgodniła szósty pakiet sankcji, którego główny element – sankcję na rosyjską ropę i produkty naftowe, ma zacząć obowiązywać od końca 2022 roku. Sankcje te mają znacznie wpłynąć na potencjał rosyjskich dochodów z tytułu eksportu węglowodorów.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Embargo na ropę rosyjską będzie niczym uderzenie jądrowe