Świat uderzy w Rosję SWIFT-em

26 lutego 2022, 23:00 Alert

Cześć banków Rosji zostanie wykluczona z systemu SWIFT a jej bank centralny ma zostać sparaliżowany. To może potencjalnie oznaczać zatrzymanie eksportu węglowodorów do Europy, ale może być niezbędnym wsparciem Ukrainy podczas szturmu sił rosyjskich na Kijów w trakcie inwazji nad Dnieprem.

WAŻNE BiznesAlert.pl
BiznesAlert.pl

Komisja Europejska poinformowała, że zwróciła się z prośbą do państw członkowskich, aby razem z Wielką Brytanią i Kanadą zdecydowały, że „określone banki rosyjskie” zostaną usunięte z systemu SWIFT. – Ten ruch skutecznie zablokuje import i eksport Rosji – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Sparaliżujemy też Bank Centralny Rosji – zapowiedziała. Rosjanie mogą mieć przez to trudności z wykorzystaniem rezerw walutowych gromadzonych w okresie wysokich cen węglowodorów przez niemożliwość ich upłynnienia. – Zakażemy oligarchom rosyjskim wykorzystywać aktywa finansowe na naszych rynkach – dodała.

Blokada eksportu z Rosji może oznaczać zatrzymanie dostaw gazu i ropy do Europy w razie pojawienia się wśród banków objętych sankcjami tych zajmujących się surowcami jak Gazprombank. USA i Unia Europejska prowadziły kilkumiesięczne przygotowania na rzecz interwencyjnych dostaw gazu spoza Federacji Rosyjskiej, ale eksperci szacują, że w takim scenariuszu może być konieczne także ograniczenie poboru.

Władze Ukrainy ostrzegają, że dzisiaj może dojść do decydującego uderzenia Rosjan na Kijów, jej stolicę.

Wojciech Jakóbik