Rosyjski rząd zatwierdził plan strategii wodorowej do 2024 roku

23 października 2020, 06:45 Alert

22 października rosyjski rząd zatwierdził mapę drogową rozwoju energetyki wodorowej do 2024 roku. Przewiduje ona m.in wsparcie eksportu wodoru.

Flaga w ambasadzie Rosji w Niemczech. Fot. Wikimedia Commons.
Flaga w ambasadzie Rosji w Niemczech. Fot. Wikimedia Commons.

Rosyjska strategia wodorowa

„Mapa drogowa” zakłada powołanie ośrodków zarządzających i koordynacyjnych polityki wodorowej a także stworzenie koncepcji rozwoju energetyki wodorowej w perspektywie do 2024 roku.

W strategii zakłada się:

– opracowanie działań wspierających rozwój energetyki wodorowej w Rosji,

– przygotowanie programów państwowych stymulujących rozwój technologii wodorowej w różnych gałęziach gospodarki,

– tworzenie pilotażowych projektów rozwoju energetyki wodorowej,

– opracowanie środków wsparcia do eksportu wodoru,

– tworzenie klastrów technologicznych mających na celu testowanie nowych rozwiązań z zakresu wykorzystania wodoru.

Dokument został przygotowany na polecenie wicepremiera Jurija Borysowa z uwzględnieniem uwag m.in ministerstwa energetyki, ministerstwa rozwoju, Gazpromu, Novateku i Rosatomu. Plan zakłada m.in tworzenie wodoru różnych kolorów, w zależności od sposobu oraz surowca, na bazie którego będzie on produkowany.

Priorytetowym zadaniem na lata 2020-2021 w ramach realizacji mapy drogowej jest opracowanie Koncepcji (Strategii) rozwoju energetyki wodorowej w Federacji Rosyjskiej. Oceni aktualny stan produkcji i zużycia wodoru, a także oceni zasoby i potencjał technologiczny Rosji. Ponadto dokument ma sformułować priorytety rozwoju energetyki wodorowej wraz z określeniem celów krótko, średnioterminowych i długoterminowych.

Więcej o planie rozwoju energetyki wodorowej w Rosji  można przeczytać tutaj.

MinEnergo/Mariusz Marszałkowski

Rosja przygotowuje strategię wodorową