Ruszają konsultacje unijnej mapy drogowej dla morskiej energetyki wiatrowej

16 lipca 2020, 17:00 Alert
Hornsea Project morskie farmy wiatrowe offshore One turbiny wiatrowe OZE
Farma wiatrowa Hornsea. Fot. Wikimedia Commons

Komisja Europejska opublikowała plan działania i rozpoczęła publiczne konsultacje w ramach przygotowań  inicjatywy dotyczącej wykorzystania potencjału morskiej energii odnawialnej w Europie.

W ramach europejskiego Nowego Zielonego Ładu, Komisja określiła znaczenie uzgodnienia nowego podejścia do wykorzystania europejskiego potencjału morskiej energii odnawialnej w sposób zrównoważony. Zmieniony program prac Komisji potwierdził, że europejska strategia dotycząca morskiej energetyki odnawialnej zostanie opublikowana do końca 2020 roku. Jej celem będzie nadanie strategicznego kierunku ambitnemu rozwojowi i integracji tego rodzaju energii do 2030 roku oraz do 2050 roku. Morska energia odnawialna obejmuje kilka źródeł energii i różne technologie, w tym głównie morską energetykę wiatrową.

 

Europa może wytwarzać na morzach nawet 35 procent energii w 2050 roku

Okres nadsyłania opinii

Mapa drogowa „Offshore renewable energy strategy” przedstawia różne etapy tego procesu, a UE dzisiaj otworzyła czterotygodniowy okres na publiczne konsultacje na temat tej mapy drogowej. Uwagi do tego planu działania można zgłaszać przez 4 tygodnie. Nadesłane uwagi posłużą do dopracowania inicjatywy. Komisja podsumuje otrzymane opinie w sprawozdaniu z konsultacji i wyjaśni, z jakich powodów zdecydowała się uwzględnić niektóre propozycje, a innych nie mogła wziąć pod uwagę.

Szersze konsultacje

Komisja rozpoczęła także szersze konsultacje społeczne na temat różnych elementów, które obejmie ta inicjatywa. Celem jest zebranie opinii na temat koncepcji od wielu zainteresowanych stron, od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje edukacyjne, grupy konsumentów, organizacje badawcze i innowacyjne. Konsultacje będą otwarte przez 10 tygodni.Ogólnym celem tej inicjatywy jest ułatwienie różnym formom morskiej energii odnawialnej – w szczególności morskiej energii wiatrowej, ale także energii pływów i oceanów – wykorzystanie ich potencjału w najbardziej wydajny i konkurencyjny sposób, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Okres nadsyłania opinii to od 16 Lipca 2020 do 24 Września 2020 roku. Podczas otwartych konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy na temat poszczególnych aspektów prawa i polityki UE, zanim Komisja zakończy prace nad wnioskami ustawodawczymi.

Potencjał

Zakres strategii obejmuje wszystkie morza europejskie, Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne i Morze Czarne oraz Ocean Atlantycki. Potencjał morskiej energii odnawialnej w Europie jest duży. Tylko w najbardziej rozwiniętej z tych technologii w morskich farmach wiatrowych Komisja przewiduje ponad 250 GW mocy zainstalowanej.  Z kolei energia z fal mórz i oceanów zgodne z prognozami IRENA osiągnie 10 GW do 2030 roku. Unia Europejska, która jest światowym liderem w dziedzinie technologii wykorzystujących energię mórz i oceanów, ma szansę, by do 2050 roku wkład źródeł morskich w produkcję energii elektrycznej osiągnął poziom 35 procent. z

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki

Perzyński: Energia z oceanów, czyli jak Europa może pokazać światu na co ją stać