Ruszyła konferencja klimatyczna w Peru

2 grudnia 2014, 11:00 Alert

(UNFCC/Wojciech Jakóbik)

Konferencja panelowa na temat zmian klimatu ONZ ruszyła wczoraj w Peru. Potrwa od 1 do 12 grudnia. Kraje biorące udział w wydarzeniu negocjują nowe porozumienie klimatyczne, które ma zastąpić Protokół z Kioto.

Według głównego eksperta ONZ do spraw zmian klimatu Christiny Figueres strony muszą stworzyć szkic takiego porozumienia, które zostałoby zakomunikowane w przyszłym roku na Szczycie Klimatycznym w Paryżu. Apeluje także o równe rozłożenie obciążeń i zapewnienie wsparcia finansowego dla tych państw, które w największym stopniu zostaną dotknięte przez politykę ograniczania emisji gazów cieplarnianych.