TAG: COP20

(EurActiv/Teresa Wójcik) Pogłębiają się podziały między krajami rozwijającymi się, a jednocześnie powstają nowe sojusze w negocjacjach […]
(UNFCC/Wojciech Jakóbik) Konferencja panelowa na temat zmian klimatu ONZ ruszyła wczoraj w Peru. Potrwa od 1 do 12 grudnia. Kraje biorące udział […]
Dziś w Limie rozpoczyna się 20. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu wraz z 10. Sesją Spotkania […]
W Mediolanie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska. Rozmowy koncentrowały się wokół tematów związanych z polityką […]
Kwestie dotyczące nowego, globalnego porozumienia klimatycznego były głównym tematem obrad podczas Forum Głównych Gospodarek Świata. W […]