Rząd przekaże samorządom 13,7 mld zł na łagodzenie kryzysu energetycznego w ciepłownictwie

23 sierpnia 2022, 15:30 Alert

Głowa rządu polskiego zapowiada wsparcie samorządów na walkę z kryzysem energetycznym w ciepłownictwie.

Premier RP Mateusz Morawiecki przedstawia ustawę o wsparciu na rynku ciepła. – Wiemy, że sytuacja jest niezwykle ciężka, ale staramy się wykorzystywać dobrą sytuację budżetową, aby pomóc obywatelom – mówi na konferencji prasowej. Obarcza winą za kryzys energetyczny Władimira Putina atakującego Ukrainę.

– Ciepło systemowe musi być tańsze – powiedział premier. – Ta ustawa ma jedną cechę. Jest bardzo wysoka w swej dopłacie, przewyższająca najśmielsze oczekiwania samorządowców. Jest bardzo elastyczna. Środki, które przeznaczamy dla samorządów: 13,7 mld zł mogą być wydane w sposób elastyczny – powiedział. Zmiana ustawy o dochodach samorządu terytorialnego mają dać dodatkowe wpływy do budżetu tych jednostek i pozwolić między innymi na dopłaty do rachunków za ciepło w samorządach.

– Każda gmina otrzyma co najmniej 2,8 mln środków. Gminy wiedzą, jak duży jest to zastrzyk służący wydatkom rozwojowym i ograniczeniu wpływu wysokich cen energii oraz surowca – podsumował premier.

– W pierwszej kolejności zagwarantowaliśmy odbiorców ciepła systemowego – tłumaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Tłumaczyła, że chodzi o spółdzielnie w większości miast Polski. – Większość ciepłowni tego rodzaju jest objęta taryfami – dodała.

Spółdzielnia ma otrzymać wsparcie na etapie wdrażania taryfy, więc obywatele mają nie odczuć zmian. Cena ciepła ma wzrosnąć o maksymalnie 40 procent. – Średnie wsparcie dla gospodarstwa domowego sięgnie od 1000 do nawet 4000 złotych na cały sezon grzewczy za ogrzewanie i ciepłą wodę. Rachunek trafiający do polskich rodzin będzie już obniżony – mówiła minister. Obniżka dla spółdzielni ma spowodować korektę dotychczasowych rachunków.

Małe ciepłownie nieobjęte taryfą wykorzystujące zbiorowy system zaopatrzenia w ciepło mają otrzymać wsparcie za pośrednictwem gmin. Takie podmioty mają składać wnioski w gminach. – Minimum 50 procent kosztów poniesionych trzeba będzie udowodnić i wtedy wchodzi blokada na poziomie 40 procent. Będzie bardzo prosty wniosek i szybki mechanizm wypłaty – powiedziała Anna Moskwa.

Posiadacze indywidualnego źródła ciepła na pellet, olej opałowy czy LPG ma działać jak w przypadku dodatku węglowego w wysokości uzależnionej od kaloryczności paliwa. – Wypłata w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pozwolą na wypłaty na gospodarstwo domowe – tłumaczyła Anna Moskwa. – Mamy mechanizm weryfikacji, że jest jedno źródło i jeden dodatek.

Spółdzielnie, szkoły i szpitale nieobjęte ciepłownictwem systemowym będą mogły korzystać z dodatków wypłacanych przez gminy.

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej – zgodnie z planowaną regulacją – miałoby składać wniosek do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej:

– dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy- 150,95 zł/GJ

– dla pozostałych źródeł- 103,82 zł/GJ

Prezes URE zatwierdzałby taryfę na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty. Wypłaty i rozliczenia rekompensat dokonywałby Zarządca Rozliczeń S.A.

Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, proponowane jest analogiczne rozwiązanie, przy czym obowiązek realizacji zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce dostarczania ciepła.

Proponowane rozwiązanie wyłącza możliwość skorzystania z mechanizmu wsparcia przez podmioty które korzystają z ochrony taryfowej na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawy o dodatku węglowym, podkreślono.

Wysokość wsparcia powiązana ma być z dynamiką zmiany cen nośników energii. Rekompensaty wypłacane byłyby w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Jak minister informowała wcześniej, szacowane koszty tego pakietu (rekompensat w zakresie ciepła systemowego, prywatnych ciepłowni oraz dopłat dla odbiorców indywidualnych) dla budżetu państwa to ok. 9,5 mld zł na rok 2022 i 2023.

ISB News/Michał Perzyński/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 23 sierpnia 2022 r., godz. 17.05; dodano ISB News