Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

20 lipca 2021, 16:00 Alert
Dokumenty
Dokumenty. Fot. Freepik

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) podała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów umożliwi prowadzenie działań związanych z dalszą restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego oraz finansowanie skutków tych procesów.

Celem zmian jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po pierwszym września 2021 roku przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

KPRM zaznacza, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie mogła nabywać kolejne kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansować ich likwidację ze środków pochodzących z budżetu państwa. Chodzi o kopalnie, których likwidację rozpoczęto w okresie od pierwszego września 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto, projekt ustawy umożliwia do końca 2027 roku dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez SRK.

Projekt ustawy uwzględnia zapisy umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana 28 maja 2021 roku – podaje PAP.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie pierwszego września 2021 roku, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać pierwszego stycznia 2022 roku.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Powódź w Niemczech może przyspieszyć odchodzenie od paliw kopalnych