Rząd zatwierdził program wsparcia krajowego przemysłu do współpracy z energetyką jądrową

13 stycznia 2022, 16:15 Alert
atom pixabay
Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

Kierownictwo ministerstwa klimatu i środowiska zatwierdziło „Program wsparcia krajowego przemysłu do współpracy z energetyką jądrową” wymagany postanowieniami Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Zgodnie z PPEJ minister właściwy ds. energii – aktualnie minister klimatu i środowiska – jest zobowiązany do podjęcia działań na rzecz zapewnienia możliwie dużego udziału polskiego przemysłu w projekcie, przy zachowaniu priorytetu sprawnego przeprowadzenia inwestycji. Program wsparcia krajowego przemysłu przyjęto 23 grudnia 2021 roku.

Kluczowym elementem procesu jest właściwe przygotowanie krajowego przemysłu na możliwie wczesnym etapie. Przyjęty dokument przedstawia najważniejsze kierunki działań; których realizacja ma na celu podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorstw w kontekście włączenia w światowe łańcuchy dostaw. Są to:

– Wsparcie w procesie pozyskiwania kosztownej certyfikacji, wielokrotnie wymaganej w tym sektorze.
– Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych.
– Wsparcie na rynkach międzynarodowych.
– Usprawnienie transferu technologii jądrowych do krajowych przedsiębiorstw.
– Wsparcie inicjatyw klastrowych.

Główny ciężar działań przygotowujących, przewidzianych w Programie, będzie skoncentrowany wokół polskiego programu jądrowego (tj. wybranej technologii – jej specyficznych wymagań technicznych i jakościowych dla lokalnych przedsiębiorstw) oraz projektów realizowanych poza granicami kraju, w innych technologiach. Ze względu na zglobalizowany charakter sektora jądrowego, tj. zaangażowanie lokalnych poddostawców w zagraniczne projekty, wsparcie polskich przedsiębiorstw w tym obszarze znacząco przyśpiesza proces budowy kompetencji.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński

Fedorska: Austria bez atomu to Energiewende w tarapatach