Saryusz-Wolski: Jaka będzie przyszłość energetyczna Mołdawii?

18 września 2013, 09:09 Energetyka

W związku naciskami Rosji na Mołdawię oraz obawami, że Gazprom może wstrzymać dostawy gazu do tego kraju podczas nadchodzącej zimy, europoseł Jacek Saryusz-Wolski skierował we wtorek 17 września do Komisji Europejskie pytania o jej plany awaryjne mające na celu wsparcie Mołdawii.


W pytaniach wysłanych do komisarza do spraw energii Gunthera Oettingera europoseł Platformy Obywatelskiej i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST prosi o wyjaśnienie w jaki sposób Komisja Europejska wspiera mołdawskie wysiłki zmierzające do dywersyfikacji źródeł i dostawców energii, między innymi poprzez dalszą integrację Mołdawii z energetyczną infrastrukturą Unii Europejskiej.

Europoseł oczekuje również od KE informacji na temat ewentualnych planów wsparcia Mołdawii w jej wysiłkach zmierzających do wdrożenia prawa Wspólnoty Energetycznej, w tym Trzeciego Pakietu Energetycznego, jak i do restrukturyzacji jej sektora gazowego, w tym poprzez Wspólną Grupę Ekspertów utworzoną w grudniu 2012 roku.

Saryusz-Wolski tłumaczy, że “Mołdawia, której dotychczasowa polityka miała silnie proeuropejski kurs, i która jest członkiem Wspólnoty Energetycznej, pozostaje bezbronna wobec presji Rosji, która jest wciąż jej jedynym dostawcą gazu”.

Europoseł zaznacza, że wysiłki Komisji Europejskiej odnośnie budowy gazociągu Iasi-Ungheni, łączącym Mołdawię z rumuńskim rynkiem gazowym do 2014 roku, są godne pochwały, ale domaga się informacji na temat kolejnych kroków, które Komisja przewiduje podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Mołdawii.

W swojej rezolucji z 12 września br. Parlament Europejski ostro skrytykował rosyjskie naciski wywierane na państwa Partnerstwa Wschodniego, w tym na Mołdawię, tuż przed zbliżającym się szczytem PW w Wilnie. Eurodeputowani wezwali Komisję Europejską do podjęcia działań w obronie partnerów Unii, o wysłanie silnych sygnałów wsparcia do wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego, a także podjęcie konkretnych i efektywnych działań wyrażających to wsparcie.

CIRE.PL