Sejm przyjął nowelizację ustawy o termomodernizacji

28 października 2020, 12:00 Alert

Sejm zaakceptował w nocy z wtorku na środę poprawkę doprecyzowującą do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, którą zaproponował Senat. Nowe prawo ma pomóc w walce ze smogiem, usprawniając m.in. programy „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog” – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Wymiana źródła ciepła

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która trafi teraz do prezydenta, oprócz usprawnienia programów antysmogowych („Stop smog”, „Czyste powietrze”) ma na celu zwiększenie liczby beneficjentów wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku. Przewiduje ona także stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – informatycznego narzędzia, „mapy” na której umieszczona byłaby informacja jakiego rodzaju ogrzewanie stosowane jest w budynkach – podaje PAP.

Odnośnie programu „Stop Smog” nowela przewiduje zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie o środki z programu. Przepisy zakładają ponadto jednorazowe zniesienie tego limitu, o ile wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

Agencja informuje, że w ramach usprawnienia programu zostało zaproponowane zmniejszenie z 50 na 30 procent wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę.

Program „Stop Smog” ma być realizowany do końca 2024 roku, a jego budżet to 1,2 mld zł. Skierowany jest on do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza normy unijne.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Gdy smog wróci do Polski, utrudni walkę z koronawirusem