Sejmowa komisja za przyjęciem senackich poprawek do ustawy o OZE

21 czerwca 2016, 16:00 Alert
Sejm Polska legislacja prawo

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, dzisiaj sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa w ekspresowym tempie przegłosowała poprawki do nowelizacji ustawy o OZE, które w ubiegłym tygodniu wniósł Senat. W efekcie Komisja zarekomendowała przyjęcie tych poprawek na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

Dzisiaj sejmowa komisja przegłosowała w trakcie posiedzenia trwającego ok. 10 minut wszystkie poprawki, które do przyjętej wcześniej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE wnieśli senatorowie.

W ubiegłym tygodniu Senat rekomendował przyjęcie w sumie 17 z ponad 30 zgłoszonych przez senatorów poprawek.

Odrzucono m.in. poprawki PO dotyczące rozliczeń prosumentów w systemie upustów. Chodziło m.in. o zmiany w zasadach bilansowania międzyfazowego czy sprzedaży nadwyżek energii pozostającej po zbilansowaniu w systemie upustów.

Senat jednak odrzucił poprawki zgłoszone przez opozycję i przyjął jedynie poprawki mające na celu doprecyzowanie i uporządkowanie nowelizacji przyjętej wcześniej przez Sejm.

Dzisiejszemu posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa nie towarzyszyła żadna dyskusja na temat poprawek zgłoszonych przez Senat i głosami posłów PiS rekomendowano przyjęcie wszystkich poprawek, przy przychylnym stanowisku przedstawiciela rządu.

Jak wynika z harmonogramu bieżącego posiedzenia Sejmu, temat nowelizacji ustawy o OZE powinien pojawić się podczas jutrzejszego plenarnego posiedzenia. Sprawozdawcą Komisji będzie poseł PiS Maciej Małecki.

Sprawozdaniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw mają towarzyszyć-3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół poselskich.

Posłowie powinni przegłosować, na co wskazuje poprawki rekomendowanych przez Senat i zaopiniowanych dzisiaj przez sejmową Komisję ds. Energii i Skarbu Państw.

Następnie przyjęta w dniu 10 czerwca br. nowelizacja ustawy o OZE trafi do podpisu prezydenta.

Zgodnie z wpisanym do niej terminem, nowe przepisy w zakresie zasad wsparcia producentów zielonej energii, wpisane do zmienianego rozdziału 4. ustawy o OZE, powinny wejść w życie już 1 lipca br. (z wyjątkiem kilku regulacji, dla których przewiduje się późniejszy termin).