Senat uchwalił specustawę o kosztach COP24. Teraz podpis prezydenta

27 lipca 2018, 15:15 Alert

Senatorowie w piątek nie zaproponowali poprawek do noweli specustawy ws. organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta. Ustawa przewiduje zwiększenie kosztów organizacji konferencji do ponad 250 mln zł. Za podjęciem uchwały głosowało 62 senatorów, 16 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Konferencja w stolicy Górnego Śląska odbywać się będzie w dniach 3-14 grudnia br.

fot. Tauron

Głównym punktem znowelizowanej specustawy jest podniesienie wydatków na organizację szczytu. Obowiązująca specustawa zakłada dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 127 mln zł. Nowela przewiduje, że ta dotacja wyniesie maksymalnie 252 mln zł.

Resort środowiska tłumaczył podczas prac na ustawą w parlamencie, że wzrost dotacji jest niezbędny m.in. z tego powodu, że z roku na rok liczba uczestników szczytów klimatycznych rośnie. W Katowicach spodziewanych jest 30 tys. uczestników. W Warszawie w 2013 roku było to 15 tys. osób. Wzrost kosztów jest konsekwencją wymagań Sekretariatu Konwencji Klimatycznej dot. m.in. kwestii bezpieczeństwa.

Ministerstwo wskazywało, że główną pozycją powodującą konieczność podniesienia dotacji z Narodowego Funduszu na organizację szczytu są kwestie logistyczne. Szczyt będzie droższy, m.in. dlatego że będziemy finansować pobyt niektórych delegacji w Polsce (których na to nie stać). W trakcie prac nad ustawą w Sejmie minister Henryk Kowalczyk przyznał, że pierwotne ustalenia – zakładające dotację z NFOŚiGW w wysokości 127 mln zł – były niedoszacowane.

Nowelizacja pozwala na wypłatę ekwiwalentów funkcjonariuszom policji, strażakom, SOR oraz żandarmerii wojskowej, którzy będą od 30 listopada do 15 grudnia br. zabezpieczać szczyt w Katowicach. Przewiduje również powołanie przez ministra spraw zagranicznych „ambasadora” szczytu klimatycznego. W ustawie nazwany jest on „specjalnym wysłannikiem ministra spraw zagranicznych do spraw klimatu”.

Na szczycie COP 24 w Katowicach planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie – czyli globalnej umowy klimatycznej. Polska już dwukrotnie była organizatorem szczytów klimatycznych – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Polacy trzykrotnie przewodniczyli Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu: w latach 1999-2000 – Jan Szyszko, 2008-2009 – Maciej Nowicki i 2013-2014 – Marcin Korolec. Przewodniczącym szczytu w Katowicach będzie wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

Polska Agencja Prasowa