Skandynawia też musi oswoić OZE

14 marca 2018, 06:15 Alert

Pięciu skandynawskich operatorów sieci przesyłowych podpisało w ubiegłym tygodniu porozumienie w sprawie opracowania i wdrożenia nowego wspólnego modelu bilansowania.

StatSmøla vindpark, Źródło: WikiCommos, Emelysjosasen,
StatSmøla vindpark, Źródło: WikiCommos, Emelysjosasen,

Porozumienie podpisały firmy Svenska kraftnät (Szwecja), Kraftnät Aland (Finlandia), Statnett (Norwegia), Fingrid (Finlandia) oraz Energinet (Dania). Zgodnie z nim, pięciu skandynawskich operatorów systemów przesyłowych zobowiązało się do współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu nowej koncepcji bilansowania systemów elektroenergetycznych i wspólnych rynków bilansujących.

Jak podkreślono w komunikacie informującym o porozumieniu, zmienne źródła odnawialne oraz zmiany wzorców konsumpcji pociągają za sobą konieczność modyfikacji funkcjonowania systemów elektroenergetycznych w kierunku większej elastyczności i zapewnienia możliwości ich bilansowania.
Umowa oprócz współpracy w obszarze wdrożenia nowej koncepcji bilansowania i wspólnych rynków bilansujących, określa też kierunki rozwoju nowych platform rynkowych wspierających wspólne rynki i zadania w nowej strukturze bilansowania.

Jak podkreślają skandynawscy operatorzy porozumienie otworzyło też drogę do dalszych konsultacji na temat jednego wspólnego bloku regulacji mocy i częstotliwości (LFC) w skandynawskiej strefie synchronicznej.

CIRE.PL

Gajęcka: Oswajanie OZE na górze Żar