Sonik: Pytania KE dot. gazu łupkowego były tendencyjne

25 września 2013, 12:52 Energetyka

W najbliższych dniach Komisja Europejska opublikuje raport końcowy z konsultacji społecznych ws. gazu łupkowego. Sprawę komentuje Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.

Do 25 marca br. w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez KE każdy mógł wypełnić na stronie Komisji Europejskiej kwestionariusz dotyczący gazu łupkowego: jego wpływu na środowisko, szans i zagrożeń.

Prezentowane w kwestionariuszu sugestie co do braku przejrzystości informacji publicznych dotyczących koncesji, zezwoleń, stosowanych chemikaliów czy „nowych” problemów związanych z jakością i ilością wody, które nie zostały udowodnione, są przejawem przygotowania badania pod założoną tezę i chęci wywarcia wpływu na postawę respondentów i ich opinie dotyczące wydobycia gazu łupkowego – powiedział Poseł Bogusław Sonik.

Z nieoficjalnej wersji raportu wynika, że 66% respondentów opowiedziało się za wydobywaniem gazu łupkowego. Głosy te były równo podzielone między tych, którzy w pełni wspierają wydobycie gazu łupkowego oraz tych którzy wspierają jego wydobycie, lecz z pewnymi ograniczeniami. Polacy w zdecydowanej większości są za, zaś Francuzi przeciwko.